I HOPE Zimbabwe er den overordnede strategi i bekæmpelsen af HIV og AIDS samlet under overskriften Getting to Zero, med undermålene Ingen nye HIV-smittede, ingen diskrimination og ingen AIDS-relaterede dødsfald. Det er den samme parole, som UNAIDS, FN’s agentur for bekæmpelse af HIV/AIDS, Verdenssundhedsorganisationen og andre store spillere har arbejdet under før. Du kan også læse en kort artikel om strategien 90-90-90 på bagsiden af avisen.
Der er rigtig mange måde, man globalt kan arbejde hen imod det overordnede mål. For HOPE Zimbabwe, betyder rekrutteringen af frivillige og græsrodsarbejde, hvor det handler om oplysning og engagement af hele samfundsgrupper og fællesskaber, rigtig meget. Det skal være lavpraktiske løsninger, der virker on the ground i et fattigt land, hvor cirka hver sjette er smittet med HIV.

Hver eneste dag arbejder lokale HOPE-frivillige i fem distrikter omkring de zimbabwiske byer Harare og Bindura med at stoppe udbredelsen af HIV og AIDS. De frivillige er fra den zimbabwiske Humana People to People-organisation, DAPP Zimbabwe, som UFF Humana har støttet siden år 2000. Gruppemøder, dør til dør-besøg, kondomuddeling og HIV-tests er bare nogle af aktivisternes våben i kampen mod epidemien.
Gennem projektet HOPE bedriver medarbejdere og de frivillige oplysningsarbejde om sygdomsforebyggelse, mobiliserer mennesker til at blive testet for HIV, støtter børn, hvis forældre er døde af AIDS og underviser i hjemmepleje og ernæring. De indsamlede midler fra salget af denne avis går til HOPE Zimbabwe, der driver projekterne HOPE Bindura og HOPE Harare.

Lavpraktiske løsninger mod sult og fattigdom i udviklingslandene slår også et slag for klimaet.
Mange af verdens allerfattigste mennesker er småbønder, der arbejder med små subsistenslandsbrug, der forhåbentlig giver dem nok udbytte til at brødføde deres familie. 70 procent af verdens fattigste lever i landområder, hvor landbrug er en af hovedbeskæftigelserne. Skønt sult er faldende på verdensplan, går 800 millioner mennesker stadig sultne i seng, og de findes især blandt fattige i udviklingslandenes landområder. Og det bliver værre endnu: Det er også dem, der er blandt de mest udsatte for klimaforandringernes hærgen med tørke, oversvømmelser, hedebølger og ændringer i sæsonener for høst og såning.