I HOPE Zimbabwe er den overordnede strategi i bekæmpelsen af HIV og AIDS samlet under overskriften Getting to Zero, med undermålene Ingen nye HIV-smittede, ingen diskrimination og ingen AIDS-relaterede dødsfald. Det er den samme parole, som UNAIDS, FN’s agentur for bekæmpelse af HIV/AIDS, Verdenssundhedsorganisationen og andre store spillere har arbejdet under før. Du kan også læse en kort artikel om strategien 90-90-90 på bagsiden af avisen.
Der er rigtig mange måde, man globalt kan arbejde hen imod det overordnede mål. For HOPE Zimbabwe, betyder rekrutteringen af frivillige og græsrodsarbejde, hvor det handler om oplysning og engagement af hele samfundsgrupper og fællesskaber, rigtig meget. Det skal være lavpraktiske løsninger, der virker on the ground i et fattigt land, hvor cirka hver sjette er smittet med HIV.

Ingen nye HIV-smittede
Den primære metode til at sikre, at sygdommen ikke spreder sig mere, er ved at bekæmpe mor-til-barn smitte, så nyfødte ikke er smittet fra fødslen. Det sker med regelmæssig kontrol af gravide, fødsel på hospital i stedet for hjemme, medicin til mor og barn samt amning, der sikrer ernæring til barnet.
Samtidig handler det også om HIV-testning og oplysning, så smittede bedre kan tage hånd om deres egen situation og bliver opmærksomme på ikke at smitte andre. Endelig er der uddeling af kondomer og generel oplysning gennem kampagner, dør-til-dør besøg, oplæg og diskussion i kirker, landsbyer og fælleshuse.

Ingen dødsfald
Arbejdet mod AIDS-relaterede dødsfald handler først og fremmest om at sikre, at HIV-smittede får adgang til og bruger antiretroviral medicin, men der er også andre metoder, man kan nedsætte dødeligheden på. HOPE Zimbabwe arbejder fx også med at sikre, at HIV-smittede får god og sund ernæring samt uddanner sygeplejere, der tager på hjemmebesøg. Som du kan læse på næste side, er der også et stort fokus på at bekæmpe tuberkulose, som er en dødbringende sygdom, som HIV-patienter er 30 gange så udsatte for som ikke-smittede.

Ingen diskrimination
I forhold til målene om at komme frem til ingen nye HIV-smittede og ingen dødsfald, virker et mål om ingen diskrimination måske mindre vigtigt, men rent faktisk er det et utroligt vigtig skridt i kampen mod HIV og AIDS. I Zimbabwe oplever næsten to tredjedele af HIV-smittede stigma og diskrimination, til stor skade for deres livskvalitet. Nogle oplever vold og trusler, andre bagtalelse og rygter, fyringer, udelukkelse fra fællesskaber som fx skole og kirke. I forhold til sundheden er det vigtigste dog, at den sociale stigma ved HIV kan medføre, at folk undgår HIV-testning for ikke at blive ”brændemærket” som HIV-positiv i lokalsamfundet. Samtidig kan diskrimination også afholde smittede fra at undergå behandling eller tage medicin for at undgå, at naboer, kolleger eller klassekammerater finder ud af, at de har HIV. Hvis vi vil epidemien helt til livs, skal vi også modarbejde diskrimination. Det er derfor, at HOPE Zimbabwe fokuserer så meget på at rekruttere frivillige og græsrodsarbejdet, så menneskene i de HIV-ramte samfund i fællesskab kan lære om sygdommen og komme diskriminationen til livs.