UFF-Humana støtter Farmers' Club-projektet i Guinea-Bissau i det vestlige Afrika gennem vores partnerorganisation i landet, ADPP. Vi støtter i øjeblikket cirka 2600 bønder i Oio-regionen i Guinea-Bissau gennem Farmers' Clubs-programmerne.

Farmer’s Clubs er udviklingsprogrammer for småbønder i udviklingslandene, der har til formål at sikre dem en øget produktion og indtjening, samt at forbedre levestanden for bønderne og deres familie. Bønderne er lige så ofte kvinder som mænd.

Bønderne organiseres i grupper eller kooperativer (clubs), hvor de deltager i undervisning om alt fra landbrugsmetoder over budgettering til ernæring.  Bønderne udveksler viden og erfaringer om de løsninger og problemer, de hver især oplever, og de samarbejder om salg og indkøb for at opnå bedre priser for deres produkter og ved indkøb.

Normalt er der 25-50 bønder i hver gruppe. Hver gruppe har tilknyttet en uddannet projektleder, der står for at vejlede, undervise og hjælpe gruppen. Projektlederne besøger den enkelte bonde og arrangere fællesmøder og undervisning for enten hele eller dele af gruppen. Projektlederne er også organiseret i grupper, der ligeledes udveksler ideer, problemer og viden. Desuden står projektlederne også for at engagere frivillige, starte nye grupper op og at organisere kampagner om bl.a. sanitet og ernæring.  

Et Farmers Club-program varer som minimum tre år, men gerne seks år. Der er forskellige fokusområder for bønderne i gruppen hvert år.

Her kan du læse en lille avis om Farmers' Clubs-projektet i Guinea-Bissau.

 

 

Bønderne får undervisning i:

 • Etablering af eller forøgelse af grønsagsproduktion
 • Budgettering og planlægning
 • Økologiske landbrugsmetoder
 • Indførelse af afgrødediversificering
 • Husdyrhold
 • Introduktion til low-cost-teknologi, eksempelvis at få bedre udnyttelse af de lokale vandressourcer
 • Værdiforøgelse af deres afgrøder/produkter ved forarbejdning til et færdigt produkt, eksempelvis at forarbejde jordnødder til jordnøddesmør
 • Ernæring, sanitet, forebyggelse af sygdomme og forbedring af helbredet   

 
Med udgangspunkt i de erfaringer, bønderne har fået i grupperne, vælger nogle af bønderne at danne kooperativer eller mikrofinansieringsfælleskaber. Nogle bønderne vælger også selv at bliver aktive i organisering af andre bønder, både i deres lokalområder eller på landsplan.    
Farmers Club programmerne samarbejder med andre lokale organisationer og relevante politiske instanser.

 

Fordi der altid er behov for at tilpasse og justere udviklingsprojkter i forhold til lokale vilkår, findes der i dag 16 forskellige udgaver af Farmers Clubs programmet.

 1. 12 års Farmers Clubs program
 2. 3 års Farmers Clubs program – Grønsager og afgrøder
 3. 3 års Farmers Clubs program – Husdyrhold
 4. Farmers Clubs for unge
 5. Farmers Clubs – Industrielle forhold
 6. Big Farmers Club
 7. Farmers Clubs - Market
 8. Farmers Clubs - Samarbejde med store landejere
 9. Senior Farmers Clubs
 10. Køkkenhaver for kvinder
 11. Farmers Clubs – Semi-industrielle forhold
 12. Farmers Clubs - Anti-krybskytteri
 13. Farmers Clubs – leverandør til det lokale marked
 14. Farmers Clubs for børn
 15. Farmers Clubs for børn - skoleversion
 16. Farmers Clubs – Kunst og håndværk