Den første container med udstyr fra Danmark ankom til UFF-Humanas partner ADPP i Guinea-Bissau i september 2015. I perioden fra den 13 september til den 20 september var UFF-Humanas daglige leder, Else Hanne Henriksen i Guinea-Bissau, for at planlægge uddeling og distribution af effekterne fra Genbrug til Syd sendingen sammen med ADPP. Derudover deltog Else Hanne i et officielt program for uddelingen af udstyret sammen med repræsentanter fra de lokale myndigheder i Bissora området, repræsentanter fra den lokale sundhedsklinik, den lokale ADPP fagskole samt repræsentanter for ADPPs lærerseminarium og Child Aid program og ikke mindst repræsentanter fra Farmers Clubs landbycentre, som modtog skolemøbler og tavler fra sendingen.

Bord lasses på lastbil

Bord lasses på lastbil

Else Hanne hand over a calculator

Else Hanne hand over a calculator

Mor med barn i skole

Mor med barn i skole

Det var godt at deltage i planlægning og uddeling sammen med repræsentanter fra ADPP´s hovedkontor og projektledere fra Farmers Clubs i Bissora området. Projektlederne havde oprindeligt planlagt at fordele de donerede møbler til 10 community centers i Farmers Club projektet, men så ville der ikke være møbler nok til alle de indskrevne bønder, som deltager i aftenkurser m.m. og heller ikke nok til børnhaveklasseeleverne. Derfor bestemte Else Hanne sammen med ADPP, at møblerne fra denne 1 container bliver fordelt til 5 centre, så der er plads til mellem 20 og 40 elever per center. Møblerne blev fordelt efter farve og model, så møblerne i hvert center er ens.
Derudover fik hvert center en stor tavle hver. Der var stor begejstring blandt bønderne for de donerede skolemøbler og det er tydeligt at mærke, at skolemøblerne vil være med til at motivere flere af bønderne til at deltage i den undervisning og de kurser som Farmers Club tilbyder bønderne.
Efter at møblerne var blevet sat op i de 5 centre, besøgte Else Hanne centrene og lykønskede bønderne med møblerne og opfordrede dem til at bruge møblerne flittigt til kurser, undervisning, møder, børnehaveklasseaktiviteter, filmaftener m.m.
Else Hanne lovede farmerne, at hun vil søge Genbrug til Syd om flere containere med skolemøbler, så alle 24 landsbycentre kan bliver møbleret.