De to containere til Guinea-Bissau, der blev pakket i henholdsvis Næstved og Glostrup i november og december er nu endelig ankommet til Bissora i Guinea-Bissau. Onsdag den 7.marts afholdt foreningen ADPP i Guinea-Bissau et stort arrangement ved fagskolen i Bissora med deltagelse af folk fra sundhedsministeriet, det lokale hospital, skoleforstandere m.fl. Radio og TV var også tilstede ved arrangementet samt en kvindegruppe, der underholdt med sang og dans. 

Lastbil Med Hospitalsudstyr
Aftalepapir underskrives

Projektledere, lærere og elever fra ADPPs projekter i Bissora hjalp til med udpakning og fordeling af skolemøbler, cykler, hospitalsudstyr m.m. Alle ansvarlige personer, der modtog udstyr, kvitterede for udstyret og forpligtiger sig til at vedligeholde det. Her følger nogle billeder fra arrangementet samt fordeling og udkørsel af udstyret. ????
Tak til Genbrug til Syd, Nødhjælpsdepotet Danishreliefgroup.dk i Næstved, Genbrug og Donation i Glostrup, MultiCenter Syd i Nykøbing Falster, Computergruppen i Holbæk og ADPP Guiné-Bissau, der har gjort denne sending mulig.

Herunder ses fotos fra containernes ankomst til Bissora i  Guinea-Bissau samt tømning af containerne.