Siden begyndelsen af 1980erne har UFF–Humana støttet mennesker i det vestafrikanske land Guinea-Bissau gennem projekter omkring børnehjælp, sundhedsklinikker, fagskoler, øget fødevaresikkerhed og læse- og skrivekundskaber. Nu fokuserer vi især på fødevaresikkerhed, gennem bondegrupper og –kooperativer, kaldet Farmers' Clubs, som drives af vores samarbejdsorganisation ADPP Guinea-Bissau.

Guinea-Bissau er et af verdens fattigste lande. Guinea-Bissau har landbrugspotentiale i form af frugtbar jord, tilstrækkelig regn og arbejdskraft, men er i dag afhængig af fødevareimport. Projektet med Farmer’s Club organiserer bønder og støtter dem med at øge deres produktivitet, velstand og sundhed. Bønderne modtager træning, lærer fra hinanden, deler ressourcer og organiserer sig i fællesskaber om opkøb og salg, så bønderne kan få de bedst mulige priser for deres varer.

Siden 2008 har projektet kørt i Oio-regionen, omkring byen Bissora, og omfattede omkring 600 bønder organiseret i 12 klubber, der alle har egen klubkomité, som er trænet i ledelse, administration og økonomi. Projektet samarbejder også med andre lokale organisationer.

I 2011 blev projektet udvidet med støtte fra Humana Spain og EU, så det nu omfatter 2600 bønder og deres familier. Udover undervisning og træning, kom der nu fokus på at skabe adgang til billig og bæredygtig energi. Der er blevet etableret 24 vandpumpesystemer i forskellige landsbyer, der anvender solenergi, herunder vandtanke og elementer til kunstvanding, samt produktion af biobrændstof ved udvinding af jatropha-olie. Projektet gavner næsten 15.000 mennesker i regionen og skaber arbejdspladser i et område, hvor arbejdsløsheden overstiger 60% af den erhvervsaktive befolkning.

Her kan du læse en lille avis om Farmers' Club-projektet i Guinea-Bissau.

 

Læs om bonden Lai Faustino's erfaringer med projektet her.

Solpaneler sikrer strøm til lys og kunstvanding i de fattigste landområder i Guinea-Bissau. Det giver tusindvis af bønder mulighed for at gå i skole og for at få mere ud af landbruget.
Lai Faustino bor i den fattigste region i Guinea-Bissau, som landets regering stort set havde overladt til sig selv. Indtil for få år siden hørte han til de godt 94 procent af befolkningen i Oio-distriktet, som ikke har adgang til elektricitet.
I 2013 ændredes hans og de øvrige landsbyboeres liv, for da fik landsbyen elektricitet. ADPP Guinea-Bissau fik støtte fra UFF-Humana i Danmark og finansiel hjælp fra EU til at opsætte soldrevne belysnings-systemer i skoler, sundhedsklinikker, moskeer og landsbycentre. Lokalsamfundene har også fået solpaneler, der skal give strøm til vandpumper og vandtanke, så bønder-ne kan kunstvande deres marker.
Elektriciteten har givet nye muligheder i landområderne. Sundhedspersonalet på klinikkerne han behandle syge ved elektrisk lys om aftenen i stedet for stearinlys og bønderne kan i elpærens skær få undervisning om aftnerne og lære om budgetter, nye dyrkningsmetoder, markedspriser og køb og salg af produkter og ydelser.
Vores liv er ved at blive væsentligt forbedret, fordi vi kan udnytte vores landbrugspo-tentiale og er ved at lære, hvordan vi kan styre vores egen økonomi og økonomien i lokalsamfundet,« siger Lai Faustino.
Næste skridt for bønderne i Guinea-Bissau er at investere i mobiltelefoner og udvikle sms-services efter erfaringer fra Farmers Club projekter i Zimbabwe. Her modtager bønder på landet sms’er med blandt andet markedspriser og vejrudsigter fra de lokale landbrugsorganisationer.