UFF-Humana har siden uafhængigheden i 1980 støttet samarbejdsorganisationer med udviklingsarbejde i Zimbabwe i det sydlige Afrika. Her har vi siden år 2000 arbejdet meget med HIV/AIDS-bekæmpelses- og oplysningsprogrammerne TCE & HOPE. I øjeblikket støtter vi HOPE-programmer. Vi har også tidligere arbejdet med landbrugskooperativer, Farmer’s Clubs, for småbønder i Zimbabwe, men projektet er veloverstået nu. Du kan læse om Farmers' Clubs her.

Gennem årene har vores samarbejdspartnerorganisation i Zimbabwe, DAPP, dækket omkring en million mennesker i arbejdet mod HIV og AIDS. Hvert år samler frivillige i samarbejde med UFF-Humana penge ind til DAPP’s arbejde. Du kan læse meget mere om TCE & HOPE her.

 

HIV/AIDS TCE & HOPE

TCE, Total Control of the Epedimic/Total Kontrol over Epidemien, og HOPE er HIV/AIDS-bekæmpelsesprogrammer, der hjælper folk med oplysning og rådgivning om forebyggelse af HIV/AIDS og at håndtere konsekvenserne af HIV/AIDS. UFF-Humana har tidligere støttet begge typer projekter, men støtter i øjeblikket udelukkende HOPE-projekter.

Du kan støtte arbejdet mod HIV og AIDS her.

I TCE & HOPE-programmerne er man meget opmærksom på, at oplysning alene ikke er nok til at ændre folks adfærd. Det er afgørende er, at hver enkelt person bliver støttet i processen med at ændre adfærd. Derfor mobiliserer medarbejderne folk til at starte indkomstgenererende aktiviteter op, som f.eks. systuer og kyllingeopdræt.  De optjente og indsamlede penge bruges til at hjælpe forældreløse børn, der har mistet deres forældre til AIDS. Børnene får eksempelvis hjælp til at indkøbe skolebøger og skoleuniformer, så de kan komme i skole, samt økonomisk støtte til deres værger.

UFF-Humana støtter HOPE-projekter i Zimbabwe gennem donationer til vores partnerorganisation ADPP. Vores støttemidler kommer fra vores daglige tøjindsamling, samt vores årlige pengeindsamling, hvor vi blandt andet sælger TCE & HOPE-avisen til danskerne. Du kan downloade tidligere eksemplarer af avisen her.

 

Kort om TCE
TCE programmet bygger på, at alle mennesker – én for én og tilsammen – tager kontrol med HIV/AIDS. TCE’s opgave er at advare, uddanne og mobilisere det enkelte menneske i risikofyldte områder om at ændre seksuel adfærd og livsstil for at minimere risikoen for at blive smittet med HIV. Det foregår ved én-til-én-møder, hvor TCE’s medarbejdere går fra dør og dør og demonstrerer kondombrug, oplyser om faren ved HIV/AIDS og måder at forebygge faren på.

 

Kort om HOPE
HOPE-projekterne favner meget bredt og dækker mange af aspekterne i arbejdet med at bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS og tage hånd om følgerne af sygdommen. Gennem HOPE udføres alt lige fra test  for virussen til støtte til forældreløse børn, der har mistet deres forældre til AIDS. HOPE-programmerne uddanner selv deres medarbejdere. HOPE arbejder med grupper af smittede og frivillige, der støtter hinanden i kampen for at tage hånden om sygdommen og dens følgevirkninger.

 

I HOPE-projekterne gennemføres bl.a. følgende aktiviteter:

  • Opsøgende kampagner for sexarbejdere om HIV/AIDS
  • Undervisning i hjemmepleje og organisering af syge
  • Undervisning i ernæring og etablering af køkkenhaver
  • Støtte til forældreløse børn og deres værger
  • Mobilisere folk til at blive testet for HIV/AIDS
  • Mobilisere frivillige til uddeling af kondomer samt demonstration af kondombrug