UFF-Humana støtter arbejdet mod HIV og AIDS i Zimbabwe gennem vores partnerorganisation i landet, DAPP, og deres HOPE-projekter.

TCE, Total Control of the Epedimic/Total Kontrol over Epidemien, og HOPE er HIV/AIDS-bekæmpelsesprogrammer, der hjælper folk med oplysning og rådgivning om forebyggelse af HIV/AIDS og at håndtere konsekvenserne af HIV/AIDS. UFF-Humana har tidligere støttet begge typer projekter, men støtter i øjeblikket udelukkende HOPE-projekter.

Du kan støtte arbejdet mod HIV og AIDS her.

I TCE & HOPE-programmerne er man meget opmærksom på, at oplysning alene ikke er nok til at ændre folks adfærd. Det er afgørende, at hver enkelt person bliver støttet i processen med at ændre adfærd. Derfor mobiliserer medarbejderne folk til at starte indkomstgenererende aktiviteter, som f.eks. systuer og kyllingeopdræt. De optjente og indsamlede penge bruges til at hjælpe forældreløse børn, der har mistet deres forældre til AIDS. Børnene får eksempelvis hjælp til at indkøbe skolebøger og skoleuniformer, så de kan komme i skole, samt økonomisk støtte til deres værger.

UFF-Humana støtter HOPE-projekter i Zimbabwe gennem donationer til vores partnerorganisation ADPP i Zimbabwe. Vores støttemidler kommer fra vores daglige tøjindsamling, samt vores årlige pengeindsamling, hvor vi blandt andet sælger TCE & HOPE-avisen til danskerne. Du kan downloade både den nuværende og tidligere eksemplarer af avisen her.