UFF-Humana  er medlem af den internationale organisation “The Federation for Associations connected to the International Humana People to People Movement (FAIHPP)”.   FAIHPP er et netværk af p.t. 32 organisationer fra både ”Nord” og ”Syd”. FAIHPP blev stiftet i 1996 for at gøre samarbejdet mellem de mange organisationer (de fleste eksisterede og samarbejdede allerede i 1996) mere professionelt og effektivt. source site   see url Hver medlemsorganisation i FAIHPP er en selvstændig juridisk enhed, og FAIHPP har ingen beslutningsmyndighed over sine medlemmer. Hver medlemsorganisation har en stemme ved FAIHPP’s årlige generalforsamling. Hvert medlem betaler et kontingent, der svarer til 6,5 % af medlemmets donationer til ulandsprojekterne. go to site   FAIHPP er et serviceorgan for medlemsorganisationerne. FAIHPP hjælper med projektudvikling, uddannelse af projektledere, økonomisk rådgivning, afholdelse af konferencer, kontakt mellem medlemsorganisationerne, udarbejdelse af informationsmaterialer og meget mere.   source url Hovedkvarteret for disse mange aktiviteter ligger i Zimbabwe, i Shamwa, ca. 85 km nordøst for hovedstaden Harare.

Pin It