follow UFF-Humana er en forening.

go Foreningen har en medlemskreds, en bestyrelse og en generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som tager stilling til beretning og årsregnskab,
vælger foreningens bestyrelse, samt afgør andre grundlæggende spørgsmål.

Bestyrelsen er den besluttende myndighed vedrørende den løbende drift.

source site Bestyrelsen mødes cirka hver tredje måned og har mellem møderne ofte kontakt med hinanden.

Bestyrelsen består pr. 1 maj 2016 af følgende medlemmer:

 Formand:
Else Jeppesen

Næstformand:
Carsten Hansen

source link Øvrige medlemmer:
Anne Fritzen, Tove Petersen og Jesper Wohlert.

Pin It