UFF-Humana er en forening.

go to link Foreningen har en medlemskreds, en bestyrelse og en generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som tager stilling til beretning og årsregnskab,
vælger foreningens bestyrelse, samt afgør andre grundlæggende spørgsmål.

Bestyrelsen er den besluttende myndighed vedrørende den løbende drift.

Bestyrelsen mødes cirka hver tredje måned og har mellem møderne ofte kontakt med hinanden.

Bestyrelsen består pr. 1 maj 2016 af følgende medlemmer:

watch Formand:
Else Jeppesen

Næstformand:
Carsten Hansen

Øvrige medlemmer:
Anne Fritzen, Tove Petersen og Jesper Wohlert.

Pin It