UFF-Humana er en forening.


Foreningen har en medlemskreds, en bestyrelse og en generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som tager stilling til beretning og årsregnskab,
vælger foreningens bestyrelse, samt afgør andre grundlæggende spørgsmål.
Bestyrelsen er den besluttende myndighed vedrørende den løbende drift.
Bestyrelsen mødes cirka hver tredje måned og har mellem møderne ofte kontakt med hinanden.

Bestyrelsen består pr. 1 juni 2019 af følgende medlemmer:


Formand:
Helle Nielsen


Næstformand:
Anne Fritzen


Øvrige medlemmer:
Tove Petersen, Jytte Martinussen og Kaj Pihl.