Foreningen Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People (UFF-Humana) blev startet i 1977.

Foreningen blev dannet med det formål at udbrede kendskabet til forholdene i den tredje verden, at give mennesker i Danmark mulighed for aktivt at medvirke til opstart af selvhjælpsprojekter i frontliniestaterne omkring Sydafrika og på den måde være med til at støtte kampen mod apartheid.

Da Zimbabwe, efter 16 års borgerkrig, endelig blev frit i april 1980, oprettede UFF-Humana et delegationshold med 60 frivillige fra Danmark og Norge, som tog til Zimbabwe for at bygge Chindunduma-skolen, en stor kostskole for de børn, der vendte tilbage til Zimbabwe fra flygtningelejre i Mozambique. Skolen fik bl.a tilskud fra Danida, Sida og Norad.

UFF-Humana har siden holdt fast i at yde støtte til udviklingsprojekter i det sydlige Afrika.

Midlerne til UFF/Humanas indsats I det sydlige Afrika er hovedsageligt skaffet gennem indsamling og salg af brugt tøj og gennem pengeindsamlinger.

Fokusområder

Siden år 2000 har UFF-Humanas fokusområde været at bekæmpe HIV/AIDS-epidemien i det sydlige Afrika, da epidemien truer hele udviklingen i regionen.

Foreningens mange frivillige har de sidste 16 år samlet penge ind til AIDS-bekæmpelse ved at sælge TCE- og HOPE-avisen i Danmark. Indsamlingen har indbragt 400.000-800.000 kroner årligt til oplysningskampagner, HIV-testning, rådgivning m.m. i ni områder i Zimbabwe.

I perioden fra 2008 til 2013 har UFF-Humana haft 4 CISU-støttede projekter i Zimbabwe og Guinea-Bissau.

I Zimbabwe støtter UFF-Humana HIV/AIDS-bekæmpelsesprojektet HOPE.

I Guinea/Bissau støtter UFF-Humana Farmers Club-projektet i Oio-regionen samt udviklingen af bæredygtig energi i landsbyerne i Farmers' Clubs.