Fornyligt inviterede Miljøstyrelsen dialogmøde omkring den nye nationale affaldsplan. For første gang er tekstiler et af indsatsområderne.

Den 28. august afholdt Miljøstyrelsen dialogmøde omkring den nye nationale affaldsplan. For første gang er tekstiler et af indsatsområderne.

Vi har brug for, at ressourcerne i tekstilerne håndteres bedst muligt.

Hvor det i øjeblikket er overladt til den enkelte kommune at vurdere behovet, må det altså forventes, at der fremover kommer en egentlig strategi på området. Det er glædeligt, for forbruget af tøj og tekstiler er forbundet med et meget højt ressourceforbrug.

 

Tekstilproduktion forurener 

Faktisk er produktionen af tekstiler mere forurenende end plastproduktion. Hertil kommer, at udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler stadig er i sin begyndelsesfase efter i mange år at være gået helt i stå. Men der er behov for, at vi lige tænker os godt om.

Den løsning, vi i dag har, er baseret på indsamlingsorganisationer, hvis primære ønske er at genbruge tekstiler og derigennem tjene penge til godgørende formål.

Nordisk Ministerråd anbefaler at bygge videre på dette system, da det giver en høj grad af indsamling af kasserede tekstiler og imødekommer ønsket om, at brugte tekstiler skal støtte godgørende formål.

De to største udfordringer er at udbygge indsamlingssystemet, så det kommer tættere på borgerne, og sikre, at de genanvendelige tekstiler også bliver indsamlet.

Hvor vi på den ene side har ret velfungerende systemer for genbrug af tekstiler, er der på den anden side et behov for, at der sker en udvikling i genanvendelse af tekstilerne.

 

Forbigår Nordisk Ministerråd

Men i takt med at kommuner og forsyningsselskaber med flere har fået øjnene op for potentialet på tekstilområdet, er Nordisk Ministerråds anbefaling blevet forbigået, og tekstilerne er kommet ind i den almindelige affaldshåndtering. Hvilket betyder, at indsamlingsorganisationerne skal agere almindelige affaldsindsamlere.

Det er der nogle fordele ved, eksempelvis at data omkring tekstilaffaldet kommer ind i den samlede affaldsdatabase. Men det skaber også en lang række problemstillinger, som man er nødt til at afklare.

Et helt essentielt spørgsmål er, hvordan man sikrer, at miljøvenlig og ressourcebesparende håndtering af tekstilerne ikke er i modsætning til indsamlingsorganisationernes arbejde. Det kræver ændringer både hos kommunerne, forsyningsselskaberne og indsamlingsorganisationerne. Kommunerne og forsyningsselskaberne skal stille miljøkrav; det er ikke nok, at de kan sælge til højeste pris.

Når kommunerne vælger at udbyde indsamling af tekstilerne, skal udbuddet designes, så der skabes incitament for at indsamle også de genanvendelige tekstiler. Der skal stilles krav til indsamlingsorganisationerne om at dokumentere, hvor store andele af tekstilerne, de indsamler, der henholdsvis genbruges, genanvendes eller er affald.

Dette vil skabe et incitament for at øge indsamling af tekstiler og sikre, at de håndteres bedst muligt. Sidst, men ikke mindst, skal der skabes et samarbejde om at oplyse borgerne om, hvad der kan afleveres, og om at opbygge et mere borgernært indsamlingssystem.

Vi har brug for, at ressourcerne i tekstilerne håndteres bedst muligt. Men vi har ikke brug for, at der opstår splid mellem kommunerne, forsyningsselskaberne og indsamlingsorganisationerne om indsamling og brug af tekstilerne.

 

Skrevet af Nynne Nørup

Artikel kan også læses på Arbejderen på dette link

UFF-Humana's miljø arbejde og relevante artikler

 • august 14, 2018

  Den første videnskabelige artikel fra UFF-Humanas erhvervs PhD er offentliggjort

  Titlen på PhD-projektet er "Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald", og denne første artikel præsenterer en sorterings- og kvalitetsvurderingsmetode for tøj, der smides ud med husholdningsaffald eller brændbart affald på genbrugsstationer. Metoden er afprøvet på tekstilaffald indsamlet fra forskellige…
 • april 27, 2018

  REGULERING, TAK

  Nynne Nørup, erhvervs Phd studerende ved UFF-Humana og DTU Miljø, har skrevet et blog indlæg om kompleksiteten på bæredygtighed og vigtigheden af at kræve viden, bevis og gennemsigtighed til at træffe miljømæssige beslutninger. Link til blog her
 • februar 18, 2018

  Bliver det den sidste sorte modeuge?

  Faktum er, at modebranchen kunne gøres langt mere socialt og miljømæssigt ansvarlig allerede i dag. Vel at mærke uden at det kræver nye opfindelser af teknologi eller økonomiske modellerMed årets første Copenhagen Fashion Week vel overstået vækker det undren, at bæredygtighed stadig er isoleret i sin egen begivenhed, Fashion Summit. Der har været…
 • november 02, 2017

  Den nationale affaldsplan

  Fornyligt inviterede Miljøstyrelsen dialogmøde omkring den nye nationale affaldsplan. For første gang er tekstiler et af indsatsområderne. Den 28. august afholdt Miljøstyrelsen dialogmøde omkring den nye nationale affaldsplan. For første gang er tekstiler et af indsatsområderne. Vi har brug for, at ressourcerne i tekstilerne håndteres bedst…
 • august 02, 2017

  Bæredygtig mode - andet end visioner?

  Der produceres 150 milliarder stykker tøj om året – det er 4.757 stykker tøj i sekundet. Til sammenligning fødes der fire børn i sekundet. Hver ny verdensborger bliver altså født med en startpakke på næsten 1.200 stykker tøj. Aldrig har der været mere fokus på miljøaspekterne i tøjproduktion end nu. Copenhagen Fashion Summit (CFS) afholdes lige om…
 • april 10, 2017

  Eksport af brugte tekstiler fra velgørende organisationer i Norden giver bæredygtige nettofordele.

  Hvert år indsamles over 100.000 tons brugte tekstiler i de nordiske lande. Indsamlingen udføres for det meste af velgørende organisationer for at finansiere deres aktiviteter. Omkring tre fjerdedele af de indsamlede tekstiler eksporteres til salg på de globale markeder.I løbet af de sidste par år har nogle kommentatorer sammenlignet denne eksport…
 • juni 23, 2016

  Viden og forskning

  I UFF-Humana vil vi meget gerne være med til at dele viden og erfaringer. Vi arbejder derfor målrettet med vidensdeling på udviklings- og miljøområdet, også så vi selv kan blive klogere, da det selvfølgelig er med til at sætte skub på vores arbejde. I november 2014 fik UFF-Humana i samarbejde med DTU godkendt en erhvervs-PhD. for UFF-Humanas…
 • maj 26, 2016

  UFF-Humana er med i The Nordic textile reuse and recycling commitment

  Produktion af tøj og tekstil belaster miljøet meget. Der skal bruges enorme mængder vand til at dyrke bomuld. Syntetiske tekstiler som polyester udvindes af olie, og der bruges mange kemiske stoffer til at farve tøjet. Dertil kommer brug af sprøjtemidler og pesticider til bomuldsmarker samt CO2-udledningen fra bearbejdning og transport af tøjet,…
 • april 29, 2016

  Tøjindsamling med et socialt perspektiv

  UFF-Humana har mere end 900 tøjindsamlingscontainere stående landet over, hvor folk kan aflevere tøj, sko og tekstil til genbrug. Vi samarbejder med en lang række større og mindre virksomheder, private, boligforeninger etc, der udlåner en plads til vores tøjcontainere.Nogle af vores samarbejdsaftaler kombinerer tøjindsamlingen, der finansierer…