I UFF-Humana vil vi meget gerne være med til at dele viden og erfaringer. Vi arbejder derfor målrettet med vidensdeling på udviklings- og miljøområdet, også så vi selv kan blive klogere, da det selvfølgelig er med til at sætte skub på vores arbejde.  
I november 2014 fik UFF-Humana i samarbejde med DTU godkendt en erhvervs-PhD. for UFF-Humanas miljømedarbejder, Nynne Nørup. Erhvervs-PhD’en hedder ”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald” og er er et forskningsprojekt, der ”… udfører en opdateret og detaljeret analyse af tøj- og tekstilstrømmene fra danske husholdninger. Projektet vil måle potentialet for genbrug og genanvendelse af tøj og tekstiler og herunder undersøge kvaliteten af de tekstiler, der i dag kasseres. PhD-projektet vil bestemme og vurdere miljøeffekterne af øget indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af tøj og tekstiler i Danmark og pege på, hvordan indsamling bedst muligt effektiviseres ift. håndtering og videre behandling af tekstilerne.”
Nynne Nørup vandt i foråret 2016 førstepladsen i The Industrial PhD & Postoc Association Communication Prize 2016 med artiklen Er der værdi i dine underbukser? om sit forskningsprojekt. Artiklen viser, hvor vigtigt det er, at der kommer ny viden omkring genbrug og genanvendelse af tøj og tekstil. Vi ved ikke tilstrækkelig meget om, hvilke typer tøj og tekstil, det bedst kan betale sig at genanvende – især ikke, hvis fokus er på miljøgevinster. Samtidig ved vi, at tøjindustrien er en af de mest forurenende i verden, og at det giver rigtig god mening at arbejde for så meget genbrug og genanvendelse som muligt.

Du kan også downloade Nynnes artikel her.

UFF-Humana arbejder også med vidensdeling om best practices ved indsamling og behandling af brugt tøj og tekstiler. Det sker blandt andet i netværksarbejde i DAKOFA, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, og i projektet The Nordic textile reuse and recycling commitment under Nordisk Ministerråd. Det er et fællesnordisk projekt, der skal øge genbrug og genanvendelsen af tekstil markant og mindske de miljømæssige konsekvenser af vores tøjforbrug. Projektet handler også om at skabe en fælles certificeringsstandard, som virksomheder og organisationer, der samler brugt tøj ind, skal leve op til. Det sikrer, at de bedste metoder til at samle brugt tøj ind vil blive brugt i hele norden – til gavn for miljøet. Du kan læse mere om vores del i The Nordic textile reuse and recycling commitment her.

Siden er under opbygning, og der vil løbende komme flere informationer, artikler og links, samt ny viden fra vores forskningsprojekt her.

UFF-Humana's miljø arbejde og relevante artikler

 • august 14, 2018

  Den første videnskabelige artikel fra UFF-Humanas erhvervs PhD er offentliggjort

  Titlen på PhD-projektet er "Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald", og denne første artikel præsenterer en sorterings- og kvalitetsvurderingsmetode for tøj, der smides ud med husholdningsaffald eller brændbart affald på genbrugsstationer. Metoden er afprøvet på tekstilaffald indsamlet fra forskellige…
 • april 27, 2018

  REGULERING, TAK

  Nynne Nørup, erhvervs Phd studerende ved UFF-Humana og DTU Miljø, har skrevet et blog indlæg om kompleksiteten på bæredygtighed og vigtigheden af at kræve viden, bevis og gennemsigtighed til at træffe miljømæssige beslutninger. Link til blog her
 • februar 18, 2018

  Bliver det den sidste sorte modeuge?

  Faktum er, at modebranchen kunne gøres langt mere socialt og miljømæssigt ansvarlig allerede i dag. Vel at mærke uden at det kræver nye opfindelser af teknologi eller økonomiske modellerMed årets første Copenhagen Fashion Week vel overstået vækker det undren, at bæredygtighed stadig er isoleret i sin egen begivenhed, Fashion Summit. Der har været…
 • november 02, 2017

  Den nationale affaldsplan

  Fornyligt inviterede Miljøstyrelsen dialogmøde omkring den nye nationale affaldsplan. For første gang er tekstiler et af indsatsområderne. Den 28. august afholdt Miljøstyrelsen dialogmøde omkring den nye nationale affaldsplan. For første gang er tekstiler et af indsatsområderne. Vi har brug for, at ressourcerne i tekstilerne håndteres bedst…
 • august 02, 2017

  Bæredygtig mode - andet end visioner?

  Der produceres 150 milliarder stykker tøj om året – det er 4.757 stykker tøj i sekundet. Til sammenligning fødes der fire børn i sekundet. Hver ny verdensborger bliver altså født med en startpakke på næsten 1.200 stykker tøj. Aldrig har der været mere fokus på miljøaspekterne i tøjproduktion end nu. Copenhagen Fashion Summit (CFS) afholdes lige om…
 • april 10, 2017

  Eksport af brugte tekstiler fra velgørende organisationer i Norden giver bæredygtige nettofordele.

  Hvert år indsamles over 100.000 tons brugte tekstiler i de nordiske lande. Indsamlingen udføres for det meste af velgørende organisationer for at finansiere deres aktiviteter. Omkring tre fjerdedele af de indsamlede tekstiler eksporteres til salg på de globale markeder.I løbet af de sidste par år har nogle kommentatorer sammenlignet denne eksport…
 • juni 23, 2016

  Viden og forskning

  I UFF-Humana vil vi meget gerne være med til at dele viden og erfaringer. Vi arbejder derfor målrettet med vidensdeling på udviklings- og miljøområdet, også så vi selv kan blive klogere, da det selvfølgelig er med til at sætte skub på vores arbejde. I november 2014 fik UFF-Humana i samarbejde med DTU godkendt en erhvervs-PhD. for UFF-Humanas…
 • maj 26, 2016

  UFF-Humana er med i The Nordic textile reuse and recycling commitment

  Produktion af tøj og tekstil belaster miljøet meget. Der skal bruges enorme mængder vand til at dyrke bomuld. Syntetiske tekstiler som polyester udvindes af olie, og der bruges mange kemiske stoffer til at farve tøjet. Dertil kommer brug af sprøjtemidler og pesticider til bomuldsmarker samt CO2-udledningen fra bearbejdning og transport af tøjet,…
 • april 29, 2016

  Tøjindsamling med et socialt perspektiv

  UFF-Humana har mere end 900 tøjindsamlingscontainere stående landet over, hvor folk kan aflevere tøj, sko og tekstil til genbrug. Vi samarbejder med en lang række større og mindre virksomheder, private, boligforeninger etc, der udlåner en plads til vores tøjcontainere.Nogle af vores samarbejdsaftaler kombinerer tøjindsamlingen, der finansierer…