Nyheder fra UFF Humana

2015 DAPP Malawi logoI lyset af de seneste dages mediedækning af en BBC radioudsendelse, som omhandler DAPP-Malawi, ønsker UFF-Humana, DAPP Malawis danske søsterorganisation, at præcisere:
DAPP Malawi er som selvstændig og uafhængig organisation en solid og seriøs ulandsorganisation, som gennem to årtier har gennemført et enestående og omfattende arbejde med uddannelse af skolelærere til landområderne, med systematisk forebyggelse og bekæmpelse af HIV-AIDS og med træning og organisering af småbønder.
Dette arbejde er udført i nært samarbejde med Malawis myndigheder og et bredt udsnit af landets internationale donorer. På baggrund af et konkret kendskab til Malawi og DAPPs projekter, grundige “due-diligence” processer og velgennemførte projekter, har donorerne år efter år betroet brugen af udviklingsmidler til DAPP Malawi.
Vi afviser på det skarpeste enhver antydning af, at der fra DAPP eller fra nogen anden organisation i netværket er overført penge eller andre ulandshjælps ressourcer til noget andet formål.
Dette er et faktum, som ingen offentlig myndighed har anfægtet i HUMANA People to Peoples 40-årige historie.
DAPP Malawi arbejder tæt sammen med sine partnere om at afklare de seneste dages grundløse beskyldninger i overbevisning om, at de midlertidigt indførte betalings pauser snart vil ophæves.     
Evt. henvendelser bedes rettet til: