Nyheder fra UFF Humana

I samarbejde med Civil samfund i udvikling (CISU) deltog UFF-Humana i Folketræffet, Det fælles Bedste i Vejle i Kristi Himmelfartsferien. d. 10.-13. maj 2018.
Folketræffet for et bæredygtigt Danmark samlede en række danske foreninger for Det fælles Bedste, som handler om at få et liv, der sparer på og genbruger jordens ressourcer.
Da vi i UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler til genbrug og genanvendelse, er det oplagt at deltage i et arrangement, der arbejder henimod et bæredygtig Danmark.
Det fælles Bedste handler også om at opbygge fællesskaber med sammenhængskraft, at opbygge en økonomi, der tager hensyn til klima, natur og mennesker – og en mentalitet, der fremmer disse ting.

Anne fortæller en ung mand om de UFF-Humana støttede projekter HOPE og Farmers Clubs i Zimbabwe

Anne fortæller en ung mand om de UFF-Humana støttede projekter HOPE og Farmers Clubs i Zimbabwe

Humma fortæller en besøgende på Det fælles Bedste om UFF-Humanas miljøarbejde

Humma fortæller en besøgende på Det fælles Bedste om UFF-Humanas miljøarbejde


Folketræffet blev til et mix af workshops, udstillinger og stande, markedsboder, koncerter, foredrag og film, alsang, god mad, spændende events – plus en række netværksaktiviteter, hvor vi sammen havde mulighed for at finde gode initiativer til et fælles fremtidigt samarbejde.
Vi vil gerne takke arrangørerne af folketræffet for et godt initiativ, samt sige tak til CISU for deres engagement i eventen og vores mulighed for at deltage. TAK for god information og et godt samarbejde omkring eventen.

Projektet TC-TB Makoni - i det østlige Zimbabwe nær grænsen til Mozambique - begyndte i juni 2017 og er kommet godt fra start. Projektets mål er at gøre tilværelsen lettere for dem, der er smittet med HIV og tuberkulose (TB), både ved at arbejde med spørgsmål som stigma og diskriminering, og ved at forbedre arbejdet med diagnose og behandling. TB og HIV hænger ofte sammen, dels fordi HIV-smittede er meget sårbare overfor TB, dels fordi udbredelsen af HIV har fået TB til at sprede sig yderligere, også hos dem, der ikke er HIV-positive. Det giver derfor god mening med et projekt, der omfatter bekæmpelse af begge dele.

I løbet af de første 6 måneder af projektet har de opsøgende medarbejdere holdt møder med forskellige lokale ledere med omfattende oplysning om programmet for at få ledernes opbakning til det. Gennem dette forarbejde har det været muligt at nå ud til 38.253 mennesker ved dør-til-dør-metoden og give dem alle grundlæggende oplysning om TB og HIV samt muligheden for at blive testet.
De opsøgende medarbejdere er blevet grundigt trænet i at tage spytprøver til test, og i alt 925 prøver er blevet taget og indleveret på Rusape hospital. Af de testede personer var 10 smittede, og de har fået tilbud om støtte gennem TRIO-systemet dvs. at et familiemedlem og en TC-TB aktivist støtter den smittede med at tage medicinen og med både de følelsesmæssige og fysiske problemer.
TC-TB-programmet har også fokus på at mobilisere unge mennesker til at være med i aktionsgrupper for unge. I aktionsgrupperne er der bl.a. sportsaktiviteter som fodbold, håndbold, net ball og volley ball, og spil som skak og dam – foruden muligheden for at høre om vigtige spørgsmål vedr. TB, HIV/AIDS, børneægteskaber, sikker sex, seksuelt overførte sygdomme, stofmisbrug m.m. Sidste år blev der dannet 22 ungdomsaktivistgrupper med i alt 281 medlemmer.
TC-TB er et nyt projekt på vej frem, og i det er der store muligheder for at gøre rigtig godt arbejde i lokalsamfundet, som det allerede kan ses af resultaterne. Stor tak til projektleder Majecha S. Ruzvidzo, alle opsøgende medarbejdere og de mange frivillige aktivister for deres store arbejde for at reducere udbredelsen af TB og HIV i Makoni-distriktet.

Joseph Kondowe viser gæster fra Danmark statistik for mennesker besøgt og testet for TC

Joseph Kondowe viser gæster fra Danmark statistik for mennesker besøgt og testet for TC

Joseph og Majecha sammen med nogle af de frivillige i TC-TB projektet

Joseph og Majecha sammen med nogle af de frivillige i TC-TB projektet

Aktivister fra TC-TB med glas til spyt prøver

Aktivister fra TC-TB med glas til spyt prøver

Majecha deler hæfter fra Danmark ud til aktivister

Majecha deler hæfter fra Danmark ud til aktivister

Projektleder Majecha Ruzvidzo med kollegaer besøger Rusape hospital.

Projektleder Majecha Ruzvidzo med kollegaer besøger Rusape hospital.

TC-TB aktivist udleverer glas til indsamling af spytprøve

TC-TB aktivist udleverer glas til indsamling af spytprøve

 

Da frivillige fra Nødhjælpsdepotet i Næstved den 26 februar pakkede en container med udstyr til Zimbabwe, optog vi en film af aktionen.
I containeren kom der skolemøbler, kontorudstyr, computere, hospitalsudstyr, cykler m.m. Udstyret er indsamlet og repareret af frivillige fra Nødhjælpsdepotet Danishreliefgroup.dk i Næstved.
UFF-Humanas partner i Zimbabwe, DAPP Zimbabwe fordeler udstyret til hospitaler, skoler, klinikker, sundheds - og landbrugsprojekter, som de driver eller arbejder sammen med.Computergruppen i Holbæk har bidraget med computere, MultiCenter Syd i Nykøbing Falster har bidraget med bl.a. symaskiner og Genbrug og Donation i Glostrup har bidraget med hospitalssenge.
Tak til alle for jeres indsats for at gøre denne sending mulig. Ca. 40 mennesker i Danmark mellem 16 og 82 år, har på en eller anden måde bidraget til sendingen. I Zimbabwe sørger frivillige, og medarbejdere i DAPP Zimbabwe for at tage vare på materialerne fra Danmark og sikre en stor effekt for små midler.
Tak til Louise Bajer Hallander for en god film!!!

go  

Arbejdet i HOPE Bindura er delt i 3 hovedaktiviteter: sundhedstjeneste, opsøgende arbejde og meningsdannelse. Herunder fortælles om sundhedsarbejdet.
Aktiviteterne i sundhedstjenesten består af mobilisering i forhold til HIV-testing, behandling for sexuelt overførte sygdomme samt omskæring af mænd. Det opsøgende arbejde omfatter også ungdomsarbejde. Projektets mål er at bringe procenten af smittede med HIV og andre sexuelt overførte sygdomme ned blandt indbyggerne i Bindura-området. Sidste år lykkedes det for projektleder Rebecca Njopera, de 8 medarbejdere og de 11.000 frivillige HOPE aktivister at nå ud til 45.306 mennesker i alle aldre i hele området. 26.241 mennesker blev mobiliseret til at blive testet for HIV, 3.319 børn og unge blev engageret i HOPE-aktiviteter, og 360 TRIO-grupper blev dannet (en TRIO-gruppe består af en HIV-smittet, et familiemedlem og en HOPE- aktivist) – og TRIO’ens opgave er at hjælpe den HIV-smittede dels med at tage den nødvendige medicin og dels med støtte til at håndtere andre forhold, såvel følelsesmæssige som rent praktiske.
Takket være alle de mennesker, der er involveret i projektet, har år 2017 været et godt år, hvor projektet er vokset, både mht. antallet af aktivister og antallet af lokale indbyggere, som man er nået ud til. Kampen mod HIV/AIDS er langtfra forbi, men vi fortsætter med at gå fremad og med at nå ud til så mange mennesker, som muligt for at nedbringe spredningen af HIV/AIDS så meget som muligt.

 

HOPE Bindura har startet syklubber op i landområderne.

HOPE Bindura har startet syklubber op i landområderne.

HOPE-aktivist Tinotenda forklarer her hvordan et female kondom bruges

HOPE-aktivist Tinotenda forklarer her hvordan et female kondom bruges

Banner i HOPE centeret på Engelsk og Shona med gode råd til de besøgende

Banner i HOPE centeret på Engelsk og Shona med gode råd til de besøgende

Frivillige i HOPE fejrer resultater af deres arbejde

Frivillige i HOPE fejrer resultater af deres arbejde

Senior aktivister til møde i HOPE centeret i Bindura

Senior aktivister til møde i HOPE centeret i Bindura

Sammenkomst i en af HOPE klubberne med fremvisning af syproduktioner m.m

Sammenkomst i en af HOPE klubberne med fremvisning af syproduktioner m.m

De to containere til Guinea-Bissau, der blev pakket i henholdsvis Næstved og Glostrup i november og december er nu endelig ankommet til Bissora i Guinea-Bissau. Onsdag den 7.marts afholdt foreningen ADPP i Guinea-Bissau et stort arrangement ved fagskolen i Bissora med deltagelse af folk fra sundhedsministeriet, det lokale hospital, skoleforstandere m.fl. Radio og TV var også tilstede ved arrangementet samt en kvindegruppe, der underholdt med sang og dans. 

Lastbil Med Hospitalsudstyr
Aftalepapir underskrives

Projektledere, lærere og elever fra ADPPs projekter i Bissora hjalp til med udpakning og fordeling af skolemøbler, cykler, hospitalsudstyr m.m. Alle ansvarlige personer, der modtog udstyr, kvitterede for udstyret og forpligtiger sig til at vedligeholde det. Her følger nogle billeder fra arrangementet samt fordeling og udkørsel af udstyret. ????
Tak til Genbrug til Syd, Nødhjælpsdepotet Danishreliefgroup.dk i Næstved, Genbrug og Donation i Glostrup, MultiCenter Syd i Nykøbing Falster, Computergruppen i Holbæk og ADPP Guiné-Bissau, der har gjort denne sending mulig.

Herunder ses fotos fra containernes ankomst til Bissora i  Guinea-Bissau samt tømning af containerne.

Underkategorier