Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People (UFF-Humana) primære formål er at skaffe støtte til fattige mennesker i udviklingslande og herunder at oplyse om udviklingsprojekterne og arbejdet hermed.
Vores sekundære formål er at gøre dette på en måde, så vi samtidigt tager vare på jordens ressourcer.  Vi arbejde med indsamling og genbrug af tøj, sko og tekstiler.

 

Vores arbejde i UFF-Humana kan overordnet set deles i to.

  1. Hvordan vi arbejder med udviklingsprojekter
  2. Hvordan vi arbejder med tøjindsamling

 

Udviklingsprojekter
I UFF-Humana arbejder vi sammen med lokale partnere om at lave selvhjælpsprojekter. Enten gennem økonomisk støtte eller gennem viden og andre ressourcer.

Alle de projekter, vi støtter, bygger på et lokalt behov eller udfordring, samt lokale ressourcer der ønsker at opfylde behovet eller løse udfordringen.

Læs mere om, hvor vi arbejder, og hvilke udviklingsprojekter vi støtter: Zimbabwe og Guinea-Bissau.

Hvordan bliver et udviklingsprojekt valgt?

Når vi i UFF-Humana skal vælge hvilke projekter, vi skal støtte, foregår det ved, at vores partnerorganisationer i udviklingslandene sender os en række forslag over projekter, de ønsker støtte til. Med udgangspunkt i projektforslagene træffer ledelsen og bestyrelsen en beslutning om, hvilke projekter der støttes.

Finansieringen af projekterne - tøj der skaber udvikling

For at vi kan finansiere vores støttearbejde med projekterne, indsamler vi i UFF-Humana tøj, sko og tekstiler i hele Danmark. Det indsamlede tøj videresælger vi og på den måde finansierer vi støtten til udviklingsprojekterne.

En anden vigtig del af finansieringen af projekterne kommer fra det arbejde, vores mange frivillige laver. Vores frivillige rejser penge til projekterne gennem årlige indsamlinger, loppemarkeder m.m.  

Bliv frivillig.

 

Tøj der skaber udvikling – Tøjindsamling
UFF-Humanas tøjindsamling er en gratis service, vi tilbyder borgere, kommuner og firmaer. Man kan enten aflevere sit brugte tøj i en af vores mange tøjcontainere eller, ved større mængder tøj, at få det afhentet. Det er desuden muligt at låne en tøjcontainer, som UFF-Humana leverer og afhenter, i en kortere periode i forbindelse med eksempelvis loppemarked. Både private, virksomheder og kommuner kan også ansøge om at få en tøjcontainer placeret på sin grund – læs mere her.

Læs mere om tøjindsamlingen her.