hope tceTCE, Total Control of the Epedimic/Total Kontrol over Epidemien, og HOPE er HIV/AIDS-bekæmpelsesprogrammer, der hjælper folk med oplysning og rådgivning om forebyggelse af HIV/AIDS og at håndtere konsekvenserne af HIV/AIDS. UFF-Humana har tidligere støttet begge typer projekter, men støtter i øjeblikket udelukkende HOPE-projekter.

Du kan støtte arbejdet mod HIV og AIDS her.

I TCE & HOPE-programmerne er man meget opmærksom på, at oplysning alene ikke er nok til at ændre folks adfærd. Det er afgørende, at hver enkelt person bliver støttet i processen med at ændre adfærd. Derfor mobiliserer medarbejderne folk til at starte indkomstgenererende aktiviteter op, som f.eks. systuer og kyllingeopdræt.  De optjente og indsamlede penge bruges til at hjælpe forældreløse børn, der har mistet deres forældre til AIDS. Børnene får eksempelvis hjælp til at indkøbe skolebøger og skoleuniformer, så de kan komme i skole, samt økonomisk støtte til deres værger.

UFF-Humana støtter HOPE-projekter i Zimbabwe gennem donationer til vores partnerorganisation ADPP i Zimbabwe. Vores støttemidler kommer fra vores daglige tøjindsamling, samt vores årlige pengeindsamling, hvor vi blandt andet sælger TCE & HOPE-avisen til danskerne. Hvis du vil hjælpe med at sælge avisen, så kontakt Else Hanne Henriksen på telefon 23344298 eller email .

Du kan også downloade avisen her.

Kort om TCE

TCE programmet bygger på, at alle mennesker – én for én og tilsammen – tager kontrol med HIV/AIDS. TCE’s opgave er at advare, uddanne og mobilisere det enkelte menneske i risikofyldte områder om at ændre seksuel adfærd og livsstil for at minimere risikoen for at blive smittet med HIV. Det foregår ved én-til-én-møder, hvor TCE’s medarbejdere går fra dør og dør og demonstrerer kondombrug, oplyser om faren ved HIV/AIDS og måder at forebygge faren på.


Kort om HOPE

HOPE-projekterne favner meget bredt og dækker mange af aspekterne i arbejdet med at bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS og tage hånd om følgerne af sygdommen. Gennem HOPE udføres alt lige fra test  for virussen til støtte til forældreløse børn, der har mistet deres forældre til AIDS. HOPE-programmerne uddanner selv deres medarbejdere. HOPE arbejder med grupper af smittede og frivillige, der støtter hinanden i kampen for at tage hånd om sygdommen og dens følgevirkninger. 

I HOPE-projekterne gennemføres bl.a. følgende aktiviteter:

  • Opsøgende kampagner for sexarbejdere om HIV/AIDS
  • Undervisning i hjemmepleje og organisering af syge
  • Undervisning i ernæring og etablering af køkkenhaver
  • Støtte til forældreløse børn og deres værger
  • Mobilisere folk til at blive testet for HIV/AIDS
  • Mobilisere frivillige til uddeling af kondomer samt demonstration af kondombrug