Her kan du se, hvad der sker med det tøj, sko og tekstiler du afleverer i Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to Peoples (UFF-Humana) containere.

Det meste af tøjet i containerne er i god stand og omhyggeligt pakket i plastikposer, så det bevares rent og tørt. Er der løst tøj, pakker vores chauffører det i plastiksække. Tøjet opbevares på lager, til der er nok til at fylde en skibscontainer eller en lastbil, som transporterer tøjet til sorteringscentraler i udlandet. UFF-Humana har ikke egen sorteringscentral, så det tøj, vi samler ind, sorteres på sorteringscentraler i Bulgarien, Litauen, Slovakiet og Tyrkiet.

Tøjet sorteres i mange forskellige kategorier alt efter kvalitet, type ( kvinder / mænd / børn ) og sæson ( sommer / vinter ). Afhængig af kategorien sendes tøjet videre til salg i genbrugsforretninger i nord eller tøjmarkeder i syd.

Tøjsalget i UFF-Humanas genbrugsforretninger i nord skaber mange arbejdspladser og frembringer et overskud, der finansierer en lang række udviklingsprojekter. På samme måde skaber tøjsalget i syd arbejdspladser dér. Genbrugstøjet er en efterspurgt vare, som de fleste mennesker har råd til, og handlen er en afgørende indtægtskilde for mange mennesker. Tøjet bidrager altså til udvikling af den lokale økonomi.

toejetsvej

UFF-Humana's miljø arbejde og relevante artikler

 • januar 21, 2021

  Potentialet for indsamling af brugt tøj

  Hvordan påvirker genbrugspladsers struktur og deres information om håndtering af materialer kvaliteten af tekstiler, som bortskaffes på pladserne? Vi undersøgte 30 genbrugspladser. Konklusioner: Generelt er strukturen praktisk og fremmer effektiv brug, til tilfredshed for både brugere og tjenesteudbydere. Det modsatte er tilfældet med information;…
 • januar 04, 2021

  Genbrug eller genanvendelse?

  Med EUs krav om separat indsamling af tekstiler i 2025 er der kommet fokus på genanvendelse (= fremstille nyt tøj af materialet fra brugt tøj). Det er både godt og skidt. Godt fordi der er behov for at forbedre eksisterende genanvendelsesløsninger og udvikle nye, skidt fordi det afleder fokus fra genbrug (= bruge tøjet som det er, igen og igen).…
 • december 17, 2020

  Indberetning af indsamlingsdata

  UFF-Humana indberetter sin tøjindsamling til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). UFF-Humana er registreret hos Energistyrelsen som indsamlingsvirksomhed for affaldsfraktionen tøj og sko. Vi har det blandet med at være affaldsindsamler fordi vi ved, at langt det meste af det, vi indsamler, slet ikke er affald, men genbrugeligt og godt. De…
 • december 07, 2020

  Forskellige definitioner af ”brugt tøj”

  UFF-Humana har undersøgt potentialet for indsamling af brugte tekstiler på genbrugspladser. Formålet er at kunne anbefale en række bedste praksis. Anbefalinger der favoriserer et højere niveau af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Sammen med europæiske kolleger har vi sorteret adskillige tons tøj, sko og tekstiler fra 30 forskellige…
 • november 26, 2020

  Forskellige definitioner af ”brugt tøj”

  UFF-Humana har undersøgt potentialet for indsamling af brugte tekstiler på genbrugspladser. Formålet er at kunne anbefale en række bedste praksis. Anbefalinger der favoriserer et højere niveau af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Sammen med europæiske kolleger har vi sorteret adskillige tons tøj, sko og tekstiler fra 30 forskellige…
 • november 02, 2020

  Erstatningsgrad

  Begrebet erstatningsgrad udtrykker i hvor stor grad noget erstatter noget andet. Når vi taler om genbrug af tøj, ANTAGER vi ofte, at hvis vi køber en skjorte i en genbrugsbutik, erstatter det produktionen af en ny skjorte og sparer dermed ressourcer og forurening. Men vi VED ikke, om det er sandt. Nynne Nørup har lavet en undersøgelse af…
 • oktober 27, 2020

  Tøjindsamling med et socialt perspektiv

  UFF-Humana har mere end 650 tøjindsamlingscontainere stående landet over, hvor folk kan aflevere tøj, sko og tekstil til genbrug. Vi samarbejder med en række virksomheder, kommuner og boligforeninger, der udlåner en plads til vores tøjcontainere.Nogle af vores samarbejdsaftaler kombinerer tøjindsamlingen med sociale initiativer i Danmark.…