Del Verdens Bedste Nyheder ud

Hvert år, den anden fredag i september, deltager UFF-Humana i uddeling af Verdens Bedste Nyheder. Verdens Bedste Nyheder er et unikt samarbejde mellem FN, Danida og de danske udviklingsorganisationer om at formidle fremskridt og gode resultater fra udviklingslandene. UFF-Humana har samarbejdet med Verdens Bedste Nyheder om at dele kampagneavisen ud siden 2010.
Vi vil gerne have en hjælpende hånd med uddelingen og afholdelse af arrangementet, så har du lyst til at bruge en morgen i september på at være med til at sprede de gode nyheder, er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere.

Aktionen finder sted den anden fredag i september klokken 7.00-9.00.

Når du bruger 2-3 timer af din morgen på at dele Verdens Bedste Nyheder ud, er du med til at videregive alle de positive historier fra udviklingsarbejdet og fjerner dermed nogle af de myter og fordomme, der er om forholdene i mange af verdens lande og verdens udvikling. Vi synes, at det er en lige så vigtig opgave som at samle ind til udviklingslandene, fordi det bidrager til en grundlæggende viden og forståelse for, hvad udviklingsarbejde er, og de fremskridt arbejdet skaber.  Hvad går det ud på?

Uddeling af Verdens Bedste Nyheder er en årlig, landsdækkende begivenhed. Frivillige af alle slags deler kampagneaviser ud til mennesker ved stationer og andre knudepunkter.
Du skal møde op på uddelingsstedet som aftalt med koordinatoren. Det er bedst at komme lidt før klokken 7, så man er klar til at gå i gang med uddelingen klokken 7.00. Der vil være en koordinator for uddelingsstedet, som sørger for, at der er kampagneaviser, t-shirts og andet materiale til aktionen, når den går i gang.

Er du interesseret at blive koordinator for et uddelingssted, så kontakt Else Hanne Henriksen på telefon 23 34 42 98