I Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People (UFF-Humana) samarbejder vi med Verdens Bedste Nyheder, der rapporterer om fremskridt i verden. Fremskridtene kan måles i forhold til en række mål, som FN har sat op for verdens udvikling. Mellem 2000 og 2015 satte verdens lande 8 mål op gennem FN – som at bekæmpe fattigdom, sygdom og sult i udviklingslandene - de såkaldte 2015 Mål. I efteråret 2015 samledes det største antal statsledere nogensinde i FN i New York for at vedtage efterfølgerne til 2015 Målene. Det blev til 17 Verdensmål, der danner rammen om hele verdens udvikling – ikke kun udviklingslandene denne gang – frem mod 2030. Det er disse mål, Verdens Bedste Nyheder skriver om, og som vores arbejde støtter.
Her kan du downloade en evaluering af projekterne med landbrugskooperativer, Farmer’s Clubs, som vi støtter i Guinea-Bissau, og de gode resultater der er opnået. Evalueringen dækker perioden 2009-2011, hvor UFF-Humana startede Farmer’s Clubs for 600 bønder med midler fra CISU. Siden da er projektet blevet støttet både af den spanske regering og EU, og omfatter nu 2600 bønder. UFF-Humana støtter stadig Farmer’s Clubs, blandt andet gennem Genbrug til Syd-samarbejdet.
Der er sket store fremskridt, der både passer til 2015 Målene og de spritnye Verdensmål, for bønderne i Farmer’s Clubs i Guinea-Bissau. Flere har fået adgang til sikre brønde og smittefri latriner, andelen af mennesker, der er blevet oplyst om smitteveje og –fare ved HIV og AIDS, er mangedoblet, fødevaresikkerheden er fordoblet, malariatilfælde er faldet og kvinder er både blevet udlært og organiseret i grupper, der støtter dem i at sikre dem medbestemmelse.
Download rapporten her.