aktivitetsrapport

I UFF-Humana er vi glade for at kunne fremvise Aktivitetsrapporten for 2019-2020, som viser mangfoldigheden af foreningens arbejde.

Vi vil med rapporten takke alle tøjgivere, samarbejdspartnere, medlemmer, frivillige og ansatte som i løbet af 2019 og frem til i dag har støttet foreningens formål på forskellig vis.

UFF-Humanas hovedaktivitet er indsamling af og handel med brugt tøj. Med denne indtægtsskabende aktivitet finansierer foreningen sine 3 væsentligste formålsbestemte aktiviteter:
Ulandshjælp, Miljøforbedring og Oplysning. Formålet med Aktivitetsrapportens er at give give læseren et indblik i foreningens aktiviteter og resultater i 2019 og lidt ind i 2020.
God fornøjelse med læsningen.