Spørgsmål og svar (FAQ)

- Hvad står navnet UFF-Humana for?

UFF - Humana står for Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People.

- Har UFF-Humana noget med Tvind at gøre?

UFF-Humana blev grundlagt af elever og lærere fra Den Rejsende Højskole i Tvind i 1977 som et svar på de store behov for at forbedre forholdene i de fattige dele af Verden. UFF-Humana og Tvind har således en fælles oprindelse, men er separate juridiske og økonomiske enheder. Nogle af Tvind skolerne bidrager til UFF-Humanas indsamlinger til projekter og til oplysningskampagner. Nogle af de internationale frivillige, der arbejder med vores lokale partnere i projekter og programmer i Afrika, kommer fra De Rejsende Højskoler

- Hvilken slags tøj, sko og tekstiler modtager UFF-Humanas tøjindsamling?

Alt tøj, sko og tekstiler der er helt, rent og tørt. Læs mere her

- Hvad sker der med tøj, sko og tekstiler, som indsamles af UFF-Humana?

Alt det tøj, sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler, videresælges til professionelle sorteringsanlæg i udlandet. Her bliver det sorteret efter type og kvalitet. Læs mere her

- Hvordan dokumenterer UFF-Humana hvad der sker med tøjet?

UFF-Humana er godkendt og registreret af Energistyrelsen som ”Indsamler uden forbehandlingsanlæg” i Affaldsregisteret og indberetter derfor hvert år alle indsamlede tøjmængder, kommune for kommune.
Konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrollerer hvordan det tøj, sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler, fordeler sig på henholdsvis genbrug, genanvendelse og affald og hvortil det sendes.

- Sælges tøjet i Afrika?

Ja, en stor del af det tøj, sko og husholdningstekstiler, der bliver indsamlet i Europa, videresælges i afrikanske lande. Det gælder også tøj indsamlet i Danmark. En del af det tøj, som UFF-Humana indsamler, kommer til Guinea-Bissau, hvor organisationen ADPP Guinea-Bissau modtager det.
Salget af brugt tøj i Guinea-Bissau er en indtægtsskabende aktivitet, der bidrager til den lokale økonomi. Tøjsalget skaffer penge til udviklingsprojekter, skaber jobs til arbejdsløse og giver økonomisk dårligt stillede adgang til kvalitetstøj til en overkommelig pris.

- Ødelægger salg af brugt tøj fra Danmark den lokale tøjproduktion i Afrika?

UFF-Humana sender ikke tøj til lande, hvor import af brugt tøj ikke er tilladt.
Salget af importeret brugt tøj konkurrerer sjældent med lokalproduceret tøj, men derimod ofte med importeret nyt billigt tøj af lav kvalitet, f.eks. fra Kina.

Der er mange fordele ved import af og handel med brugt tøj i afrikanske lande. Her er nogle af dem:

  1. Tusinder af fattige mennesker i Afrika har brug for godt tøj til en rimelig pris; dette er ikke altid til rådighed i deres eget land.
  2. Brugt tøj skaber arbejdspladser i modtagerlandene. Arbejde med reparation af tøjet og arbejde med handel.
  3. Med arbejdet kommer indkomst. Handel med brugt tøj stimulerer den lokale økonomi og skaber indkomst. Indkomst, som savnes i mange afrikanske samfund.
  4. Indsamling, sortering, pakning og afsendelse af brugt tøj genererer også arbejdspladser i afsenderlandene.
  5. Sidst, men ikke mindst, er den positive miljøeffekt ved at genbruge tøj i stedet for at købe nyt meget stor. Eksporten af brugt tøj til internationale markeder gør det muligt for os at genbruge en større andel af vores brugte tøj, end hvis vi begrænsede det til vores eget land.

Ovenstående fordele er sammen med andre forhold vedrørende eksport af brugt tøj veldokumenteret i rapporten ” Exports of Nordic Used Textiles - Fate, benefits and impacts”, udgivet af Nordisk Ministerråd i 2016.

- Hvad går pengene til?

Alt overskud går til sociale projekter og udviklingsprojekter, i Danmark og i udlandet. I udlandet støtter UFF-Humana i øjeblikket projekter i Guinea-Bissau og Zimbabwe. Du kan se regnskaberne  her

- Hvem bestemmer hvad UFF-Humana skal bruge pengene til?

UFF-Humana bruger penge på at drive foreningens virksomhed ifølge sit formål og sit budget. Budgettet fastsættes en gang om året af foreningens bestyrelse. Den daglige drift, og dermed også de daglige udgifter, styres af foreningens leder, som står til ansvar over for bestyrelsen.

UFF-Humana bruger sit driftsoverskud til sit formål, som har 3 dele: 1) ulandshjælp, 2) miljøbeskyttelse og 3) information. Foreningens bestyrelse bestemmer hvilke udviklingsprojekter, som skal modtage støtte.

- Hvad er TCE og HOPE?

TCE og HOPE er to forskellige HIV/AIDS-bekæmpelsesprojekter. TCE står for Total Control of Epidemic (total kontrol over epidemien). Læs mere TCE og HOPE her

- Jeg har kommet noget forkert i en container, hvad gør jeg?

Ring eller SMS til Humma,indsamlingsleder: 23 65 67 30. Læs mere her