INFORMATIONS ARBEJDE

På denne side kan du få et overblik over en af UFF-Humanas formålsbestemte aktiviteter - oplysnings- og informationsarbejdet.

Oplysning om forholdene i udviklingslande og om miljøforhold. Hvad der virker, og hvad der skal ændres. UFF-Humana tager både sociale medier og trykte oplysningsmaterialer i anvendelse, men foretrækker at mennesker møder mennesker, f.eks. til foredrag, kampagner og oplysningsarrangementer og ved deltagelse i fælles aktioner med Globalt Fokus, CISU, Genbrug til Syd og Verdens Bedste Nyheder

 

VORES NYHEDSBREV

Vi udgiver vores nyhedsbrev 2 gange om året. I nyhedsbrevet fortæller vi om vores aktiviteter og resultater.

ANDRE PUBLIKATIONER