• Slide 1

    PARTNERSKABER

    Vi samarbejder med private, virksomheder, boligforeninger, kommuner og genbrugsstationer
  • Slide 1

    PARTNERSKABER

    Vi samarbejder med private, virksomheder, boligforeninger, kommuner og genbrugsstationer

SAMARBEJDS PARTNERE

SAMARBEJDS PARTNERE

Foreningens formål er at støtte mennesker i fattige lande med opfyldelse af grundlæggende livsbehov. Det gælder forbedring af hygiejne og sundhedsforhold, opbygning af tilstrækkelig fødevareproduktion, skoler og moderne undervisning samt bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose og at yde nødhjælp.

UFF-Humana samarbejder med personer, virksomheder, boligforeninger, kommuner og genbrugsstationer. Som partner har I mulighed for at støtte vores arbejde i Danmark og i Afrika med donation af tøj, udstyr eller pengedonationer.

Vi støtter mennesker i udviklingslande gennem hjælp til selvhjælpsprojekter indenfor sundhed, uddannelse og fødevaresikkerhed.

ISOBRO: UFF-Humana er fra januar 2023 blevet optaget som medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO, som arbejder for at styrke organisationens medlemsorganisationer. UFF-Humanas medlemskab af ISOBRO betyder, at organisationen lever op til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer om bl.a. åbenhed og gennemsigtighed. Med medlemskabet indgår UFF-Humana i en bredere netværkskreds og har adgang til forskellige værktøjer, publikationer, rådgivning, kurser og arrangementer for at styrke vores kompetencer inden for f.eks. fundraising.

Civilsamfund i Udvikling (CISU): UFF-Humana har været medlem af CISU siden 2008. I perioden fra 2008 til 2019 har UFF-Humana haft 6 CISU-støttede projekter, 3 i Zimbabwe og 3 i Guinea-Bissau.

The Danish Emergency Relief Fund (DERF):  Siden foråret 2019 har UFF-Humana søgt og fået bevilget støtte til 4 nødhjælpsprojekter i Zimbabwe gennem DERF puljen. Disse projekter er blevet gennemført af organisationen DAPP Zimbabwe, som bl.a. har uddelt nødhjælp og opbygget fødevaresikkerhed for nogle af landsbyerne i Chimanimani distriktet gennem opstart af grøntsagshaver sammen med befolkningen.  Det sidste DERF støttede projekt blev afsluttet i december 2020 og gennemførte oplysning om og forebyggelse af Covid-19 i Makoni distriktet. Du kan læse mere om DERF projekterne i UFF-Humanas nyhedsbreve fra dette link..

Genbrug til Syd (GTS): Gennem GTS puljen sender vi skibscontainere med brugte skolemøbler, computere, cykler og hospitalsudstyr til samarbejdspartnere i   Zimbabwe og Guinea-Bissau. Forsendelserne bruges i projekter til bekæmpelse af fattigdom. UFF-Humana har samarbejdet med GTS siden 2015.

Nødhjælpsdepotet i Næstved: støtter skoler, hospitaler og klinikker i Zimbabwe og Guinea-Bissau i samarbejde med UFF-Humana. Dette gøres ved at indsamle og reparere udstyr, samt pakke containere med skolemøbler, cykler m.m. som sendes til Zimbabwe og Guinea Bissau. Disse forsendelser finansieres gennem bevillinger fra puljen Genbrug til Syd.

Computergruppen i Holbæk: støtter UFF-Humanas udviklingsprogram i Zimbabwe og Guinea-Bissau gennem reparation og donation af brugte computere til fagskoler og seminarier, beboercentre m.m. Computerfærdigheder hjælper især unge mennesker med at uddanne sig  så de lettere kan finde sig et job og sikre en indkomst.

Verdens Bedste Nyheder: Hvert år, den anden fredag i september, deltager UFF-Humana i uddeling af Verdens Bedste Nyheder. Verdens Bedste Nyheder er et unikt samarbejde mellem FN, Danida og de danske udviklingsorganisationer om at formidle fremskridt og gode resultater fra udviklingslandene. UFF-Humana har deltaget i Verdens Bedste Nyheder siden starten af 2010, bl.a. ved at uddele kampagneavisen hvert år til mange mennesker i flere forskellige byer i Danmark.

DAPP Zimbabwe: UFF-Humana har været partner med DAPP (Development Aid from People to People) Zimbabwe siden landets selvstændighed i 1980. UFF-Humana sendte ulandsfrivillige til Zimbabwe for at bygge en kostskole for flygtningebørn, der vendte tilbage til Zimbabwe efter ophold i flygtningelejre i Mozambique. I de sidste godt 20 år har UFF-Humana især støttet kampen mod HIV/AIDS i Zimbabwe sammen med DAPP Zimbabwe.

ADPP Guinea-Bissau: UFF-Humanas partnerskab med ADPP (Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo) Guinea-Bissau, startede i 2008. Derefter har vi arbejdet sammen omkring Farmers Clubs projekter samt energi- og uddannelsesprojekter. Vi har også arbejdet tæt sammen om de sendinger fra genbrug til syd, som vi har sendt afsted de sidste 6 år, samt de partnerskabsrejser, som vi planlægger og gennemfører sammen.

HOPE i Bindura: UFF-Humana har hele tiden holdt fast i at yde støtte til mennesker i det sydlige Afrika. Siden år 2000 har UFF-Humanas fokusområde været at bekæmpe AIDS-epidemien i det sydlige Afrika, da denne epidemi truer hele udviklingen i regionen. UFF-Humana støtter HOPE-projektets aktiviteter i Zimbabwe gennem donationer til vores samarbejdsprojekt HOPE i Bindura.

 

Ponesai Vanhu Children Home 2Bliv vært for en tøjcontainer

Vil du, din boligforening, din virksomhed eller andre være vært for en af UFF-Humanas tøjcontainere?

UFF-Humana leverer containeren på adressen og tager sig af vedligeholdelsen af containeren.

Vores chauffører tømmer containeren ugentligt eller efter behov. Hvis du vil have en tøjcontainer stående, så kontakt os
på 23 65 67 30
.

Verdensmålenehvad kan du give til UFF

FNs 17 verdensmål handler om at sikre en bæredygtig og retfærdig verden for alle på jorden, og de involverer, direkte eller indirekte, menneskers liv. Det er vores fælles ansvar, at alle mennesker, uanset race, alder eller køn, bliver udrustet med de betingelser og muligheder, som de skal bruge for at opbygge en bedre fremtid for sig selv, deres familie og deres lokalsamfund.

AFSKAF FATTIGDOM. Vi bekæmper fattigdom gennem støtte til hjælp til selvhjælpsprojekter. Støtte til hjem for forældreløse børn, opstart af grøntsagshaver og pengeindtjenende projekter samt støtte til uddannelse af lærere, der underviser børn i fattige landområder.

STOP SULT. Vi bidrager til fødevaresikkerhed. Det gør vi ved at støtte uddannelse af småbønder samt give støtte til opstart af grøntsagshaver sammen med de frivillige, som vores partnere i syd arbejder sammen med.

SUNDHED OG TRIVSEL. Vi støtter bekæmpelse af HIV/AIDS-epidemien i Zimbabwe, gennem vores pengeindsamling og med midler fra tøjindsamlingen, da denne epidemi truer hele udviklingen i Zimbabwe.

KVALITETSUDDANNELSE. Vi styrker børns og unges udvikling gennem forsendelse af skolemøbler og undervisningsudstyr til landsbyskoler, fagskoler og lærerstuderende. Vi arbejder for at sikre kvalitetsuddannelse til alle gennem støtte til fagskoler og uddannelse af skolelærere til landområderne.

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. Vi arbejder for, at alle får lige muligheder uanset  køn. De fagskoler og lærerseminarier som vi støtter, har fokus på ligestilling og arbejder for at optage lige mange piger og drenge på uddannelserne.

RENT VAND OG SANITET. Gennem forskellige aktiviteter giver vi mennesker adgang til rent vand og ordentlig sanitet. I skoler, på sundhedscentre og i lokalsamfundene. Vi lærer mennesker om god hygiejne, så de selv kan beskytte sig mod sygdomme.

KLIMAINDSATS. Vi beskytter klimaet og miljøet ved at indsamle brugt tøj, sko og tekstiler og sende det videre til professionel sortering i overensstemmelse med Affaldshierarkiet, hvor genbrug er det vigtigste, dernæst genanvendelse og til sidst bortskaffelse som affald. Da fremstilling, brug og bortskaffelse af tekstiler udsætter naturen for meget stor skadelig påvirkning, medfører arbejdet med at genbruge tøjet så lang tid som muligt en betydelig miljøgevinst.

PARTNERSKABER FOR HANDLING. Vi indgår stærke partnerskaber med private organisationer, virksomheder og fonde med et fælles fokus på at nå FNs Verdensmål, så de mest sårbare mennesker kan få en bedre fremtid.