• Slide 1

    Ulandshjælp

    At skaffe og formidle støtte til fattige mennesker i udviklingslande med opfyldelse af grundlæggende livsbehov: sundhed, uddannelse og fødevaresikkerhed
  • Slide 1

    Ulandshjælp

    At skaffe og formidle støtte til fattige mennesker i udviklingslande med opfyldelse af grundlæggende livsbehov: sundhed, uddannelse og fødevaresikkerhed

OM VORES ULANDSHJÆLP

OM VORES ULANDSHJÆLP

Foreningens formål er at støtte mennesker i fattige lande med opfyldelse af grundlæggende livsbehov. Det gælder forbedring af hygiejne og sundhedsforhold, opbygning af tilstrækkelig fødevareproduktion, skoler og moderne undervisning samt bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose og at yde nødhjælp.

Overskuddet fra indsamling af og handel med brugt tøj går til udviklingsarbejde i Zimbabwe, Guinea-Bissau og Namibia. Øvrig finansiering og udvikling af ulandsprojekter kommer fra puljer som Danish Emergency Relief Fund (DERF), Genbrug til Syd (GTS), Civilsamfund i Udvikling (CISU) samt fra foreningens pengeindsamling.

Vi arbejder sammen med lokale partnere om at lave selvhjælpsprojekter: enten økonomisk med penge/materialer eller gennem vidensdeling og service. De projekter, vi støtter, bygger på et lokalt behov eller udfordring samt på de mennesker i lokalområdet, der ønsker at opfylde behovet eller løse udfordringen.

I løbet af de sidste 40 år har UFF-Humana ydet støtte til udviklingsprojekter, først og fremmest i Zimbabwe og Guinea-Bissau. Vi er stolte af denne støtte og de mennesker, som vi har hjulpet med vores donationer.
For eksempel har vi fra år 2000 til i dag, støttet projekter i Zimbabwe, som mobiliserer mennesker til sammen at tage kontrol over HIV/AIDS- epidemien.
Denne programmodel startede i Zimbabwe og er nu implementeret i 12 lande og har nået mere end 20 millioner mennesker globalt.

I 2015-2019 donerede vi pengebeløb på i alt 3,1 millioner kroner til Zimbabwe. De gik til kampen mod HIV / AIDS og nåede årligt ud til i gennemsnit 300.000 mennesker, der var påvirket af HIV/AIDS-epidemien. Vi er stolte over vores bidrag til denne indsats. Donationen dækkede også UFF-Humanas støtte til landbrugsprojekter under navnet Farmers’ Clubs, der organiserer og træner småbønder, så de får mere ud af deres jord og samtidig passer godt på naturen, som de er så afhængige af. Disse projekter nåede ca. 11.000 mennesker om året.

UFF-Humana har også skaffet donationer fra andre kilder. Hjælpeprojektet for Chimanimani-distriktet i Zimbabwe fik bevilget 660.000 kroner fra DERF (Danish Emergency Relief Fund), der administreres af CISUs Nødhjælpspulje. Yderligere 3 projekter i Zimbabwe fik bevillinger på i alt 2 millioner kroner fra DERF i perioden 2019-2020.

I Guinea-Bissau donerede UFF-Humana pengebeløb på i alt 587.000 kroner i 2015-2019. Donationerne støttede også her Farmers’ Club-projekter, som omfattede 28.000 mennesker. I 2017 og 2018 støttede UFF-Humana desuden uddannelse af lærere specifikt til at arbejde i landdistrikter ofte under vanskelige forhold. Projektet når ud til omkring 11.000 mennesker om året på seminariet og i lokalsamfundet.

I samarbejde med "Genbrug til Syd" bruger UFF-Humana sin omfattende viden om forholdene i Zimbabwe og Guinea-Bissau og har sammen med en gruppe frivillige i Danmark indsamlet, klargjort og leveret 13 skibscontainere med brugt udstyr i god stand, for eksempel skolemøbler, hospitalsudstyr osv. Skibscontainerne i dette program har haft en værdi på 3,9 millioner kroner.

Vi vil hermed sige tak til alle jer, der har været med til at få alt dette til at ske, primært igennem jeres donationer af godt, brugt tøj, der med stor omhu er blevet afleveret i vores tøjcontainere.

Vi siger også tak til alle samarbejdspartnere, det være sig private, kommunale, statslige, grupper af frivillige og enkeltpersoner for at støtte vores arbejde gennem at give plads til en tøjcontainer eller ved at støtte vores arbejde gennem donationer af penge eller materialer.

 

SUNDHEDuddannelse guinea bissau boerneskole 900x600

Siden år 2000 har vi støttet kampen mod HIV/AIDS i Zimbabwe gennem vores partnerorganisation DAPP Zimbabwe og deres sundhedsprojekter - TCE (Total Control of the Epidemic) & HOPE. Disse projekter giver rådgivning både om forebyggelse af HIV/AIDS og om hvordan man bedst håndterer konsekvenserne af HIV og AIDS.

HOPE-sundhedsprojektet i Zimbabwe arbejder på at stoppe spredningen af HIV og AIDS. Derfor udbreder HOPE viden om, hvad HIV er, hvordan man kan undgå at blive smittet, og - hvis man er HIV-positiv - hvordan man passer på sig selv og lever sundt uden at smitte andre. Dette opnår HOPE gennem at mobilisere lokalsamfundet ved hjælp af sine ansatte og ikke mindst gennem de mange frivillige HOPE-aktivister.

 

HOPEs medarbejdere og frivillige oplyser om sygdomsforebyggelse, mobiliserer mennesker til at blive testet for HIV og støtter børn, hvis forældre er døde af AIDS. HOPE underviser også i hjemmepleje og sund ernæring.


GALLERI FRA VORES ARBEJDE

Tinotenda, frivillig i Hope Bindura, viser hvordan et kondom til kvinder bruges korrekt
Ambulance fra det DERF/CISU støttede projekt til bekæmpelse af Covid-19 i Makoni distriktet i Zimbabwe
I ambulancen tager en sygeplejerske blodtryk og blodprøve fra en gravid kvinde.
Eftermiddagssport for folk midt i Bissau, Guinea-Bissau.
Ugentlig statusmøde for frivillige i Hope projektet i Bindura, Zimbabwe.
Sygeplejerske på hospitalet i Bissora, Guinea-Bissau, glæder sig over senge fra Glostrup hospital.
Håndvaskesystem i byen Rusape, opsat i forbindelse med Covid-19 projektet.
Covid-19 projektet opfordrer folk til at opsætte og benytte enkle håndvaskesystemer til beskyttelse mod Covid-19..

UDDANNELSEuddannelse guinea bissau boerneskole 900x600

Siden 1980’erne har vi støttet uddannelse i Zimbabwe og Guinea-Bissau. Gennem økonomisk støtte, know-how og materialer styrker vi udvikling af metoder og kapacitet på lærerseminarium, fagskoler og lokale skoler.
UFF-Humana støtter uddannelsesprojekter i Zimbabwe, Guinea-Bissau og Namibia gennem vores partnerorganisationer i landene. 

Ponesai Vanhu Children's Home i Zimbabwe
I Shamva, Zimbabwe, ligger børnehjemmet Ponesai Vanhu Children's Home, som UFF-Humana har støttet siden 2020. Her bor ca. 50 forældreløse børn i alderen 2-18 år – nogle af dem ankommer syge, nogle er underernærede, andre er blevet misbrugt, men fælles for dem alle er, at de har brug for omsorg i et trygt miljø, så de har mulighed for at få en god fremtid. Ponesai Vanhu arbejder derfor aktivt med følgende tre mål for børnene: at give dem et hjemligt miljø at bo i, rehabilitering og at genintegrere dem som en del af samfundet.

Ponesai Vanhu
På børnehjemmet får børnene undervisning i skolefag, så de kan klare sig bedre i skolen, samt i praktiske færdigheder, såsom at drive landbrug. Derudover får de mulighed for at udvikle sociale og sportslige færdigheder gennem de mange fritidsaktiviteter, som bliver arrangeret på hjemmet.
Ponesai Vanhu er en tryg base for børnene, og giver dem en god opvækst. Et af formålene med børnehjemmet er dog også at give børnene mulighed for at blive genforenet med deres resterende familie i tæt samarbejde med de sociale myndigheder.
Ponesai Vanhu Children's Home har hjulpet mere end 2000 børn videre i livet siden åbningen i 1994. UFF-Humana har gennem tiden doneret både skolematerialer, møbler, computere, sportsudstyr, m.m. I dag støtter vi også Ponesai Vanhu økonomisk med overskud fra vores tøjindsamling, samt med donationer for tasker, som produceres i vores egen systue i Køge.

 

Ponesai Vanhu Junior School har et rehabiliterende og pædagogisk miljø for forældreløse, forladte og fattige børn i alderen fra 2 til18 år. Uddannelsens formål er at yde støtte til at færdiggøre 7. Klasse. Børnene har adgang til rådgivning for at hjælpe dem med at komme over vanskeligheder fra fortiden og gøre det muligt for børnene fremover at leve et sundt og produktivt liv. Skolen fungerer som et hjem og et sikkert tilflugtssted for børnene.

Uddannelsen på Ponesai Vanhu Technical College (PVTC) i Zimbabwe kvalificerer unge til at løse tekniske opgaver og introducere nye løsninger i deres lokalsamfund. 

De studerende på PVTC trænes ikke kun i færdigheder indenfor deres eget felt, men de motiveres til at være aktive og produktive mennesker, der deltager i at skabe udvikling, der hvor de befinder sig. Skolen tilbyder kurser i havebrug, kontor og business, servicefunktioner og autolære.

Frontline Institute, Zimbabwe er et træningsinstitut for nøglepersoner fra Humana People to Peoples projekter i Afrika, Asien og Latinamerika med det formål at kvalificere dem til at arbejde i frontlinjen for udvikling og kæmpe mod de dehumaniserende fænomener som fattigdom, sult, analfabetisme og sygdomme.


GALLERI FRA VORES ARBEJDE

Børnehjælpsprogrammet, Child Aid, Zimbabwe, lærer kvinder at sy, så de kan producere skoleuniformer og tøj til forældreløse børn.
Sykurset i Hope Bindura, underviser unge piger i syning, så de kan starte små indtjenende projekter op.
Kursister der har gennemført et 2 ugers computer kursus i Hope centeret i Bindura, fremviser stolt deres diplomer.
Elever fra Batanai grundskole underholder gæster fra UFF-Humana i 2018.
På Shamwa grundskole i Zimbabwe er der hverken klasselokaler eller skolemøbler til alle, så undervisningen foregår udendørs.
Tatenda, frivillig i Hope Bindura, underviser elev i computerfærdigheder.
Børnehaveklasse ved lærerseminariet i Casheu, har fået forbedret forholdene for undervisningen, nu har alle nemlig fået et bord at sidde ved og en stol.
Glade elever fra børnehaveklassen i Casheu glæder sig over de nye skolemøbler.

FØDEVARESIKKERHEDuddannelse guinea bissau boerneskole 900x600

Vi støtter Farmers' Club-projektet i Zimbabwe og Guinea-Bissau gennem vores partnerorganisationer i de 2 lande. Farmers’ Clubs er udviklingsprogrammer for småbønder i udviklingslande. Formålet er at sikre småbønderne en øget produktion og indtjening, samt at forbedre levestanden for dem og deres familier. Bønderne er lige så ofte kvinder som mænd. .

Bønderne organiseres i klubber, hvor de deltager i undervisning om alt fra landbrugsmetoder over budgettering til ernæring. Bønderne udveksler viden og erfaringer om de løsninger og problemer, de hver især oplever, og de samarbejder om salg og indkøb for at opnå bedre priser.

Normalt er der 25-50 bønder i hver gruppe. Hver gruppe har tilknyttet en uddannet projektleder, der står for at vejlede, undervise og hjælpe gruppen. Projektlederne besøger den enkelte bonde og arrangerer fælles møder og undervisning for enten hele gruppen eller dele af den. 

 

Projektlederne er også organiseret i grupper, der ligeledes udveksler ideer, problemer og viden. Desuden står projektlederne også for at engagere frivillige, starte nye grupper op og at organisere kampagner om bl.a. sanitet og ernæring.

Et Farmers’ Club-program varer minimum tre år, men gerne seks år. Der er forskellige fokusområder for bønderne i gruppen hvert år.

Her kan du downloade en lille avis om Farmers’ Clubs-projektet i Guinea-Bissau.


GALLERI FRA VORES ARBEJDE

Bønder fra Farmers Clubs i Mazowe Zimbabwe viser nogle af deres afgrøder frem
Glade kvinder fra Farmers Clubs i Oio Guinea Bissau
Farmer fra Projektet i Makoni, Zimbabwe.
Ægtepar fra Farmers Club projektet i Oio, Guinea-Bissau, forbereder dagens måltid.
Plukning af tomater i Farmers Club projektet i Oio, Guinea-Bissau.
Kvinder fra Farmers Club sælger hinandens grøntsager på markedet i Bissora
Kvinder i Farmers Clubs Guinea Bissau plukker de modne tomater
Undervisning i model grøntsagshave i Guinea Bissau

GENBRUG TIL SYDuddannelse guinea bissau boerneskole 900x600

Gennem GTS (Genbrug til Syd) sender vi skibscontainere med brugte skolemøbler, computere, cykler og hospitalsudstyr til ulandsprojekter i Zimbabwe og Guinea-Bissau. Forsendelserne bruges i projekter til bekæmpelse af fattigdom .

Genbrug til Syd (GTS) er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. Det danske udstyr bruges på forskellige måder til at skabe udvikling blandt verdens fattige.

I perioden fra 2015 til 2021 har UFF-Humana søgt og fået bevilget 15 stk. 40-fods containere til at sende skolemøbler, hospitalsudstyr, computere, cykler m.m. til vores partnerorganisationer ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe.

Udstyret styrker vores partners kapacitet til at udføre udviklingsarbejde. For eksempel gør skolemøbler det muligt at optage flere elever på skolen, da de nu har nok møbler til udvidelse af skolen. Computere giver eleverne bedre fremtidsudsigter. Det vil blive nemmere for dem at få et job efter deres uddannelse, fordi de kender til og kan bruge computere. Cyklerne giver mulighed for mennesker fra landdistrikterne at mødes på trods af de lange afstande mellem landsbyerne. Sportstøjet og boldene gør, at det bliver nemmere at engagere unge i landområderne i sport. Gennem sporten bliver børn og unge en del af et fællesskab, hvilket er med til at holde dem ude af problemer med f.eks. stoffer eller alkohol.

 

 ADPP og DAPP sørger for at udstyret bruges til at skabe udvikling i de projekter og blandt de mennesker, som modtager udstyret. Skolemøblerne fra de første 5 containere til Guinea-Bissau, er kommet i brug i 24 landsbycentre, som omfatter 2.600 bønder og deres familier og har bidraget til opstart af førskoleundervisning, aftenskole m.m. i centrene. Computerne fra Danmark har gjort det muligt at oprette internet-café for lokalbefolkningen omkring en fagskole og et lærerseminarium, som drives af ADPP Guinea-Bissau.

I sommeren 2017 ankom den første container med udstyr til DAPP i Zimbabwe. Containeren, som er blevet pakket af frivillige fra Nødhjælpsdepotet i Næstved, indeholdt
en masse gode skolemøbler doneret af Næstved Gymnasium. Disse møbler blev fordelt til skoler i Zimbabwe, bl.a til Batanai Grundskole.
Under UFF-Humanas besøg i Zimbabwe i august 2017 besøgte vi Batanai-skolen. Se billeder fra besøget herunder. Siden 2017 er der hvert år kommet 1 eller 2 containere afsted med udstyr til Zimbabwe og Guinea-Bissau.

I 2020 sendte vi en container til Zimbabwe og en til Guinea-Bissau og i begge containere var der en stor mængde sportstøj og fodbolde, som vi havde fået doneret fra Gladsaxe-Hero Boldklub. Via dette link ses en video om sportstøjets betydning for unge mennesker i Zimbabwe


GALLERI FRA VORES ARBEJDE

Frivillige i gang med pakning af container til Zimbabwe, hos UFF-Humana i Havdrup, juni 2021.
Der er altid godt humør, når der pakkes en container med udstyr til mennesker i Afrika.
Hiba og Tidjane under pakning af container til Zimbabwe hos Nødhjælpsdepotet i Næstved, juni 2020.
UFF-Humana sender computere og laptops til Zimbabwe og Guinea-Bissau i samarbejde med computergruppen i Holbæk.
Skolemøbler fra Genbrug til Syd er ankommet til lærerseminariet i Cacheu, Guinea-Bissau, hvorfra det køres ud til landsbyskoler.
Senge til hospitalet i Bissora, Guinea-Bissau.
Symaskiner til Hope centeret i Bindura, Zimbabwe.
Sportstøj fra Gladsaxe-Hero Boldklub, til pigerne på lærerseminariet i Cacheu, Guinea-Bissau.