• Slide 1

  DONATION AF TØJ, SKO OG TEKSTILER

  I UFF-Humana indsamler og handler vi med tøj, sko og tekstiler fra ca. 650 tøjcontainere for at kunne finansiere vores ulandshjælp, miljøforbedring og oplysningsarbejde
 • Slide 1

  Tøjindsamling

  UFF-Humana indsamler brugt tøj, sko og tekstiler for at støtte mennesker i fattige lande, med overskuddet fra salg af tøjet
 • Slide 1

  Tøjindsamling

  UFF-Humana indsamler brugt tøj, sko og tekstiler.
 • Slide 1

  Tøjindsamling

  UFF-Humana indsamler brugt tøj, sko og tekstiler.

Ponesai Vanhu Children Home 2

MISSION OG VISION

Vision: UFF-Humanas vision er at støtte mennesker i udviklingslande med opfyldelse af grundlæggende livsbehov: fødevaresikkerhed, uddannelse og sundhed. Støtte i form af penge, materialer eller viden efter hjælp til selvhjælp princippet.
Mission: UFF-Humana ønsker udover at støtte mennesker i udviklingslande med hjælp til selvhjælpsprojekter, også at beskytte og forbedre det naturlige miljø, som er en livsbetingelse for os alle.

Dette gøres først og fremmest gennem en mere bæredygtig praksis i tøjindsamlingen. UFF-Humana arbejder for at bidrage til en højere grad af miljøansvarlighed i alle led i tekstilsektoren, som er et område med en meget stor miljøbelastning. Foreningens arbejde med indsamling og genbrug af tøj støtter dette formål.

toejetsvej transparentBG

HVAD SKER DER MED TØJET?

Det indsamlede tøj køres til UFF-Humanas lager, hvor affald frasorteret inden tøjet pakkes i bigbags til eksport. Tøjet sælges i store læs til professionelle tøjsorteringscentraler fortrinsvis i Europa, hvor indtægterne fra salget betaler for driften af tøjindsamlingen og for UFF-Humanas andre aktiviteter.

Overskuddet doneres til udviklingsprojekter ifølge foreningens formål.

På tøjsorteringscentralerne bliver tøjet sorteret i op til flere hundrede kategorier efter type, kvalitet og sæson. Det bedste af det genbrugelige tøj sælges i genbrugsbutikker i Europa, resten sendes til genbrugsbutikker / genbrugsmarkeder blandt andet i Afrika, hvor det udover at blive til gavn for mennesker, der savner adgang til godt billigt tøj, også bidrager til den lokale økonomi. 

De genanvendelige tekstiler sælges til lokale opkøbere til fremstilling af klude eller opkrads som råmateriale for andre produkter. UFF-Humana opnår en meget høj grad af genbrug (> 80%) fordi de sorteringscentraler, som vi sælger tøjet til, har professionelle sorterere, som sikrer en optimal udnyttelse af hvert eneste stykke tøj. 


 

HVAD SKER DER MED TØJET?

Det indsamlede tøj køres til UFF-Humanas lager, hvor affald frasorteret inden tøjet pakkes i bigbags til eksport. Tøjet sælges i store læs til professionelle tøjsorteringscentraler fortrinsvis i Europa, hvor indtægterne fra salget betaler for driften af tøjindsamlingen og for UFF-Humanas andre aktiviteter.

Overskuddet doneres til udviklingsprojekter ifølge foreningens formål.

toejetsvej transparentBG

På tøjsorteringscentralerne bliver tøjet sorteret i op til flere hundrede kategorier efter type, kvalitet og sæson. Det bedste af det genbrugelige tøj sælges i genbrugsbutikker i Europa, resten sendes til genbrugsbutikker / genbrugsmarkeder blandt andet i Afrika, hvor det udover at blive til gavn for mennesker, der savner adgang til godt billigt tøj, også bidrager til den lokale økonomi. 

De genanvendelige tekstiler sælges til lokale opkøbere til fremstilling af klude eller opkrads som råmateriale for andre produkter. UFF-Humana opnår en meget høj grad af genbrug (> 80%) fordi de sorteringscentraler, som vi sælger tøjet til, har professionelle sorterere, som sikrer en optimal udnyttelse af hvert eneste stykke tøj.


MILJØBESKYTTELSE VED INDSAMLING OG GENBRUG AF TØJ

Ponesai Vanhu Children Home 2

Da fremstilling, brug og bortskaffelse af tekstiler udsætter naturen for meget stor skadelig påvirkning, medfører UFF-Humanas arbejde med at genbruge tøj så lang tid som muligt en betydelig miljøgevinst.

Konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrollerer, hvordan tøjet, som UFF-Humana indsamler, fordeler sig på henholdsvis genbrug, genanvendelse og affald og hvortil det sendes. På denne baggrund laver Mepex hvert år en Textile Transparency Report for tøjet fra UFF-Humana. Rapporten danner, sammen med UFF-Humanas egen statistik over indsamlede mængder plads for plads og dag for dag, grundlag for regelmæssig rapportering til kommuner, affaldsselskaber og andre samarbejdspartnere.

Miljøbeskyttelse, opfylder vi i UFF-Human ved at indsamle brugt tøj, sko og tekstiler og sende det videre til professionel sortering i overensstemmelse med Affaldshierarkiet, hvor genbrug er det vigtigste, dernæst genanvendelse og til sidst bortskaffelse som affald.

Siden 2016 har konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrolleret hvordan det tøj, sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler, fordeler sig på henholdsvis genbrug, genanvendelse og affald og hvortil det sendes. UFF-Humana arbejder desuden sammen med forskellige kommuner og affaldsvirksomheder om at løse de udfordringer, som er forbundet med indsamling af tekstilaffald. Vores indsats består blandt andet i at undersøge, om vi kan få gavn af de tekstiler, som befinder sig lavt i Affaldshierarkiet, og om vi kan udvikle bedre praksis for indsamling, sortering og bortskaffelse.

 Til højre finder du den sidste årlige rapport som Mepex Consult har udgivet.

 

UFF-Humana Mepex 2020

UFF-Humana har kontrakt med et eksternt konsulentfirma, Mepex Consult AS, som kontrollerer og dokumenterer mængder og kvaliteter fra indsamling til slutbruger. Her finder du den sidste rapport.


RELATEREDE ARTIKLER

 • All
 • #bæredygtighed
 • #genbrug
 • #klima
 • #miljø
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all