• Slide 1

    HVEM ER VI

    UFF-Humana er en forkortelse for Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People. UFF-Humana er en miljø- og udviklingsorganisation
  • Slide 1

    HVEM ER VI

    UFF-Humana er en forkortelse for Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People. UFF-Humana er en miljø- og udviklingsorganisation

VORES HISTORIE

VORES HISTORIE

Foreningen Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People (UFF-Humana) blev startet i 1977.

Foreningen blev dannet med det formål at udbrede kendskabet til forholdene i udviklingslande og give mennesker i Danmark mulighed for aktivt at hjælpe mennesker i disse lande bl.a. ved at støtte opstart af selvhjælpsprojekter i frontlinjestaterne omkring Sydafrika og på den måde være med til at støtte kampen mod apartheid.

Da Zimbabwe, efter 16 års borgerkrig, endelig blev frit i april 1980, oprettede UFF-Humana et delegationshold med 60 frivillige fra Danmark og Norge, som tog til Zimbabwe for at bygge Chindunduma-skolen, en stor kostskole for nogle af de børn, der vendte tilbage til Zimbabwe fra flygtningelejre i Mozambique.

Skolen fik bl.a. tilskud fra Danida, Sida og Norad. UFF-Humana har siden holdt fast i at yde støtte til udviklingsprojekter i det sydlige Afrika samt i Guinea-Bissau i Vestafrika.

Modtagelse af computercertifikat - HOPE Bindura i ZimbabweFormål

UFF-Humanas formål er at støtte mennesker i fattige lande med opfyldelse af grundlæggende behov såsom mad, tøj, bolig, uddannelse, hygiejne og sundhedsforhold.

Foreningen støtter bestræbelser på at opnå langsigtet, bæredygtig og miljøvenlig udvikling. Foreningens aktiviteter omfatter indsamling af brugt tøj til genbrug.

Vores støtte sker/ formidles gennem lokale samarbejdspartnere, især vores partnere gennem mange år, DAPP Zimbabwe og ADPP Guinea-Bissau.

Vores vedtægter
Her kan du downloade vores vedtægter i PDF format

VærdierElev på Ponesai Vanhu Tehcical College i Zimbabwe

Vi anser alle mennesker for ligeværdige med adgang til de samme rettigheder.

Vi kæmper for, at alle mennesker trives, går i skole og får uddannelse, er sikret sunde og tilstrækkelige fødevarer, forbliver sunde og raske og vokser op i en bæredygtig og sikker verden.

Vi har fokus på at bygge en bedre verden i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

BestyrelsenUFF-Humana's bestyrelse

UFF-Humana er en forening. Generalforsamlingen er derfor den øverste myndighed, men i det løbende arbejde har bestyrelsen det overordnede ansvar.
Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt på generalforsamlingen og bidrager hver især med viden og kompetence til udviklingen af UFF-Humana og vores indsats for verdens mest sårbare mennesker.

Arbejdet som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsen består pr. 20. juni 2023 af følgende medlemmer:
Formand:
Helle Nielsen

Næstformand:
Anne Fritzen

Øvrige medlemmer:
Tove Petersen, Gert Tjoelker og Matus Kotulak.

Sådan bruger vi pengeneSådan bruger vi overskuddet af vores indsamling

Overblik over UFF-Humanas økonomi: hvor pengene kommer fra, og hvad pengene bliver brugt til.

Hvor kommer pengene fra?
UFF-Humanas indtægter kommer primært gennem indsamling og salg af brugt tøj til genbrug og genanvendelse. Overskuddet fra vores tøjindsamling i Danmark går til vores 3 formål: udviklingsarbejde, miljøarbejde og oplysning.

 

Derudover indsamler vi midler til mindre projekter i Zimbabwe og Guinea-Bissau fra foreningens medlemmer samt gennem opfordringer i foreningens nyhedsbreve og på facebook.

UFF-Humana søger også bevillinger til bestemte projekter, f.eks. hos Genbrug til Syd og CISU. Vi har fået en række bevillinger til bl.a. nødhjælp, oplysningsmateriale og transport af brugte skolemøbler og hospitalsudstyr.

 Hvad går pengene til?
Overskuddet fra tøjindsamlingen anvendes til UFF-Humanas 3 formål – ulandshjælp, miljøarbejde og oplysning. Fordelingen på de 3 formål varierer fra år til år.
Bevillinger (ulandshjælp, nødhjælp og oplysning) anvendes efter formålet, og der aflægges særskilte regnskaber og rapporter herfor.

 Hvorfor bruger vi penge på oplysning og information?
Det koster penge både at skaffe midler som f.eks. bevillinger og at kommunikere vigtigheden af vores arbejde til andre. Jo flere, der kender til vores indsats for udviklingsarbejde, jo flere bakker op om arbejdet, og jo flere udsatte og sårbare mennesker kan vi hjælpe. Derfor er det afgørende, at vi fortsat investerer i at sikre kendskab til UFF-Humana.

PrivatlivspolitikPrivatlivspolitik for UFF-Humana

Denne data- og privatlivspolitik er gældende for de persondata, som du giver til UFF-Humana og/eller som vi indsamler om dig, når du deltager i en aktivitet, er bidragyder, medlem, jobsøgende, kunde, leverandør, ansat i en myndighed eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside.

Download vores Privatlivspolitik her (PDF)