I store dele af Afrika er man i øjeblikket ramt af et stort koleraudbrud. Siden 1. januar 2022 er der rapporteret over 230.000 tilfælde af kolera til World Health Organization (WHO), og over 4200 mennesker er døde som følge af sygdommen.

Koleraudbruddet har indtil videre påvirket 15 lande, men med de rette foranstaltninger er nogle lande, såsom Sydsudan og Tanzania, lykkedes med at undgå nye tilfælde hen over sommeren. Situationen i hele den afrikanske region overvåges nøje, og meget tyder på at tendensen generelt er nedadgående.

Der skal dog et stort forebyggelsesarbejde til for at sikre, at koleraudbruddene bliver ved med at falde, og det understreger behovet for, at alle berørte lande forbedrer deres beredskab, intensiverer overvågningen af sygdommen og indfører forebyggende tiltag – både i lokalsamfund, men også omkring grænseovergangene for at mindske risikoen for at sprede sygdommen på tværs af grænserne.

Oplysning om koleraforebyggelse og -behandling ved en forsamling.
Oplysning om koleraforebyggelse og -behandling ved en forsamling.

Samtidige klimaforårsagede naturkatastrofer, såsom cykloner og oversvømmelser i det sydlige Afrika, truer med at underminere indsatsen for at kontrollere de igangværende udbrud. Medicinske forsyninger og generelle ressourcer er mangelvarer i mange af de afrikanske lande som følge af disse naturkatastrofer, og flere sygdomsudbrud truer altså med at forværre den allerede dramatiske situation i området.

I Zimbabwe, som havde sit første tilfælde af kolera i februar i år, er der registreret næsten 4000 tilfælde af sygdommen. Derfor har Development Aid from People to People (DAPP), i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Børnepleje, samt lokale myndigheder og sundhedspersonale, igangsat kampagner for at oplyse befolkningen i Chimanimani-distriktet om kolera og forebyggelsen af nye tilfælde.

”The Anticipatory Action for Cholera Outbreak Prevention”, som er støttet af Danish Emergency Relief Fund (DERF) og Civilsamfund i Udvikling (CISU) gennem UFF-Humana, har til formål at informere indbyggerne om symptomer, samt at forbedre sundheds- og hygiejnepraksis. På den måde kan de sikre, at befolkningen ved, hvordan de kan beskytte sig selv mod kolera, og hvad de skal gøre, hvis de bliver syge.

Uddeling af vandspande til rent drikkevand.
Uddeling af vandspande til rent drikkevand.

Ifølge WHO er kolera en akut vandbåren sygdom, som medfører diarré. Adgang til rent drikkevand og god hygiejne er nøglefaktorer i forebyggelsen af sygdommen, som i mange tilfælde også kan behandles med rehydrering. Hvis sygdommen ikke behandles, kan den være dødelig. Chimanimani-distriktet er et af landets hårdest ramte områder, og selvom de nyeste rapporter fra WHO også her viser et fald i antallet af nye kolera-tilfælde, fortsætter DAPP sit oplysningsarbejde i resten af 2023.