I December 2019 besluttede DAPP Zimbabwe i samarbejde med UFF-Humana at genoptage arbejdet med at teste for HIV/AIDS. Denne test-service bliver nu udført i selve Bindura by, mens aktivister fra HOPE-projektet rejser rundt i alle landområderne, inkl. områder, der er svære at nå ud til. Der er mange fordele ved at kende sin HIV-status, både for personen selv og for lokalsamfundet. For den, der faktisk har HIV, er det vigtigt at vide det. Med den viden kan den HIV-smittede undgå at smitte andre, kan holde sig rask og dermed give sig selv gode muligheder for at leve et længere og sundere liv, og også give sin ægtefælle eller kæreste de sammenmuligheder.

Når HOPE-aktivisterne rejser rundt i landdistrikterne for at oplyse om vigtige spørgsmål i forbindelse med HIV/AIDS, opfordrer aktivisterne alle til at blive testet, informerer om hvor vigtig testen er, og om hvor og hvordan testen foregår. Når folk kommer til HIV/AIDS-klinikken i Bindura, hvor testen foregår, bliver de først mødt af en receptionist, der registrerer alle dem, der er kommet. Dernæst holder en vejleder et informationsmøde for en samlet gruppe om emner som: hvad er HIV? hvordan spredes det? hvordan kan smitte undgås? og - hvis man er blevet smittet - hvordan kan man fortsætte med at leve sit liv? hvordan kan man undgå at smitte andre? Når informationsmødet er færdigt går deltagerne én efter én ind til sygeplejersken, som giver forhåndsorientering om testen, udfører testen og giver besked om resultatet.

Sygeplejersken oplyser herefter om relevante organisationer og klinikker, der tilbyder forskellige former for hjælp og behandling som f.eks. ART (Antiretorvir-behandling) dvs. medicin, der kan forhindre HIV i at udvikle sig til AIDS, eller VMMC (frivillig omskæring af mænd), eller EMCT, et program, som kan forhindre overførsel af HIV fra mor til barn. Andre relevante tilbud kan være deltagelse i støttegrupper, rådgivning om familieplanlægning og prævention, undersøgelse for seksuelt overførte sygdomme, undersøgelse for kræft og måske andre mulige tilbud, afhængigt af hvad den enkelte har brug for.