uff kontainer danmark 900x600

UFF-Humana har Miljøbeskyttelse som et af sine 3 formål. Vi beskytter miljøet ved at indsamle brugt tøj, sko og tekstiler og sende det videre til professionel sortering i overensstemmelse med Affaldshierarkiet, hvor genbrug er det vigtigste, dernæst genanvendelse og til sidst bortskaffelse som affald.

Da fremstilling, brug og bortskaffelse af tekstiler udsætter naturen for meget stor skadelig påvirkning, medfører arbejdet med at genbruge tøjet så lang tid som muligt en betydelig miljøgevinst. Konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrollerer tøjet, som UFF-Humana indsamler, langs hele ”tøjets vej” fra indsamlingssted via sortering til slutdestinationen, som kan være en markedsplads i Afrika.

UFF-Humana er som den eneste tøjindsamler i Danmark godkendt og registreret hos Energistyrelsen som indsamler af kategorien Tøj og sko i Affaldsregisteret og indberetter alle tøjmængder, -kvaliteter og -destinationer til ADS (AffaldsDataSystemet) . Tak til alle jer, der lægger tøj i UFF-Humanas containere.

Find din nærmeste UFF-Humana container fra dette link