uffkontainereUFF-Humana har udgivet en lille folder, der kort fortæller om følgende af foreningens formål :

  • Pas godt på ressourcerne
  • Pas godt på fælles værdier
  • Pas godt på hinanden

Derudover fortæller vi kort om foreningens historie og hvad vi tilbyder.

  • Som eksempler på vores service kan nævnes flg.
  • UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler fra kommuner, genbrugspladser og private.
  • Vi indsamler det hele og bruger det meste. Tøjet sorteres af professionelt personale
  • UFF-Humana skaber arbejdspladser, både i Danmark og i udlandet. Vores personale er lønnede ansatte.
  • Vi finder særlige løsninger, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. ved samarbejde med sociale projekter, boligforeninger eller afhentninger på adressen.
  • Vi deltager i forsøg og undersøgelser vedrørende bedre udnyttelse af tøj, sko og tekstiler.
  • Vi kommer gerne ud og fortæller om UFF-Humanas arbejde.

           Fra dette link kan hele folderen downloades

Folder om UFF Humana 1