I perioden af 19.06.-19.12.2020 har UFF-Humana i samarbejde med DAPP Zimbabwe gennemført projektet - Forebyggelse af COVID-19 i Makoni distriktet i Zimbabwe. Denne fotobog har til formål at vise, projektets mål og resultater, som har bestået af 3 dele: Oplysningskampagne, forbedring af hospitalet i Rusape og større fødevaresikkerhed til de mest udsatte mennesker.

Arbejdet blev udført af en gruppe nøglepersoner på 24 (4 ansatte feltarbejdere og 20 lokale frivillige) i tæt samarbejde med mange andre aktører – ministerier, lokale hospitaler og klinikker, landsbyledere, andre organisationer m.fl. – alt sammen koordineret af en ”COVID-19 Task Force”, som DAPP også er medlem af. God fornøjelse med læsningen.
Projektet er finansieret af en bevilling på 1 mio. kr. fra DERF (Danish Emergency Relief Fund).

 

Prevention of COVID 19 2021