- nyt projekt i Guinea-Bissau støttet af bevilling fra CISU ( Civilsamfund i Udvikling)

Civilsamfundsorganisationer (CSO’er) er en vigtig drivkraft i Guinea-Bissau, og de har bidraget til at gennemføre politikker og argumentere for menneskerettigheder siden den politiske åbning i 1991.
Civilsamfundsorganisationerne blander sig aktivt i den strategiske udvikling inden for sektorer som beskyttelse af børns grundlæggende rettigheder, og retten til uddannelse er det højest prioriterede område pga. dets store betydning for landets udvikling. For at møde de udfordringer, der er, når man skal sikre undervisning, der er inkluderende og af høj kvalitet for alle, sørger uddannelsessektorens partnere for at disse udfordringer bliver diskuteret på forskellige typer møder og sammenkomster for at styrke uddannelsesinstitutionernes muligheder og for at koordinere strategierne for bidrag til virksomme og effektive løsninger.

I denne sammenhæng er UFF-Humana netop gået i gang med at virkeliggøre projektet ”Advancing the right to qualitity education for all children in the fragile state of Guinea-Bissau through a NorthSouth partnership – Step II – Implementation of the main 2016 Diagnostic Report Recommendation”.
Projektet er støttet af CISUs Civilsamfundspulje og er opfølgeren og anden fase af det projekt, der blev gennemført i 2015-2016, ligeledes finansieret af CISU og med UFF-Humana som partneren fra nord og OGD som partneren fra syd. Anden fase af projektet drejer sig om at få gennemført de anbefalinger for god og inkluderende undervisning for alle, som man fandt frem til i den første fase af projektet. Et projekt som opfordrer til nord-syd samarbejde for at styrke lokale civilsamfundsorganisationer og støtte dem, der ønsker at fremme god og inkluderende undervisning for alle.
Resultatet af den første fase af projektet var en rapport med kortlægning af udfordringerne og forslag til løsninger. Rapporten var baseret på input fra ”CSO-ED” dvs. de civilsamfundsorganisationer, der arbejder med uddannelse i landet, og fra debatter, analyser og dialoger med bl.a. uddannelsesmyndighederne – for at finde mulige løsninger på de hovedproblemer, som man var kommet frem til. Kortlægningsrapporten er blevet præsenteret for offentligheden og der er indkommet anbefalinger til løsninger og strategier for at udfylde kløften i adgangen til og udbuddet af kvalitetsuddannelse i Guinea-Bissau.

Blandt de 15 udfordringer, som blev påvist i kortlægningsrapporten, fastslår udfordring nr. 9, at flertallet af uddannelsesområdets aktører/ledere – offentlige såvel som private – ikke kender til eller ikke anvender de vigtigste offentliggjorte retningslinjer, standarder og andre lovkrav indenfor uddannelsesområdet.
Den samme udfordring er blevet påpeget af andre aktører (bl.a. WB, UNICEF, Global Partnership for Education og Guinea-Bissaus Undervisningsministerium) som et, der bør prioriteres højst. Da udbredelse af information og viden er et grundlæggende vilkår for at gennemføre den nuværende ramme for undervisning, valgte OGD og UFF-Humana efter samråd med de nationale myndigheder, at den niende udfordring skulle hjælpes på vej gennem dette opfølgende initiativ.

Målsætningen for projektet er: 

  • At fremme retten til kvalitetsuddannelse for alle børn i Guinea-Bissau gennem et nord-syd partnerskab
  • At gennemføre de vigtigste anbefalinger fra kortlægningsrapporten om uddannelsessektoren gennem udbredelse af de lovmæssige rammer, politikkerne, strategierne og programmerne i grundskolen.
  • At styrke civilsamfundets evner og muligheder for at kræve kvalitetsmæssig god og inkluderende uddannelse