Arbejdet i HOPE Bindura er delt i 3 hovedaktiviteter: sundhedstjeneste, opsøgende arbejde og meningsdannelse. Herunder fortælles om sundhedsarbejdet.
Aktiviteterne i sundhedstjenesten består af mobilisering i forhold til HIV-testing, behandling for sexuelt overførte sygdomme samt omskæring af mænd. Det opsøgende arbejde omfatter også ungdomsarbejde. Projektets mål er at bringe procenten af smittede med HIV og andre sexuelt overførte sygdomme ned blandt indbyggerne i Bindura-området. Sidste år lykkedes det for projektleder Rebecca Njopera, de 8 medarbejdere og de 11.000 frivillige HOPE aktivister at nå ud til 45.306 mennesker i alle aldre i hele området. 26.241 mennesker blev mobiliseret til at blive testet for HIV, 3.319 børn og unge blev engageret i HOPE-aktiviteter, og 360 TRIO-grupper blev dannet (en TRIO-gruppe består af en HIV-smittet, et familiemedlem og en HOPE- aktivist) – og TRIO’ens opgave er at hjælpe den HIV-smittede dels med at tage den nødvendige medicin og dels med støtte til at håndtere andre forhold, såvel følelsesmæssige som rent praktiske.
Takket være alle de mennesker, der er involveret i projektet, har år 2017 været et godt år, hvor projektet er vokset, både mht. antallet af aktivister og antallet af lokale indbyggere, som man er nået ud til. Kampen mod HIV/AIDS er langtfra forbi, men vi fortsætter med at gå fremad og med at nå ud til så mange mennesker, som muligt for at nedbringe spredningen af HIV/AIDS så meget som muligt.