Fra den 30. november til den 12. december 2023 afholdes FNs klimatopmøde #Cop28 i Dubai! Her skal verdens ledere fastlægge ambitioner og ansvar for fremtidens klimaindsats.

Humana People to People deltager ved klimatopmødet for at repræsentere nogle af de befolkningsgrupper, som allerede nu rammes direkte af klimaforandringer. Dermed vil vi understrege den vigtige rolle, udviklingslande spiller i den essentielle omstilling, som hele verden står overfor.

I Europa smider vi årligt over seks millioner tons tøj ud, og derfor er det en af Humana People to Peoples mærkesager at takle den negative påvirkning på miljøet, som produktion af nyt tøj har, ved at indsamle, genbruge og genanvende så meget brugt tekstil som muligt. Det er gennem disse tiltag, vi kan støtte tilpasnings- og udviklingsprojekter, som skal hjælpe nogle af de mest udsatte befolkningsgrupper i Afrika og det globale syd.

Vores forpligtelse er større end blot akut nødhjælp til de lande, som oplever ødelæggende konsekvenser af klimaforandringer. Der er behov for permanente og modstandsdygtige løsninger, som ledes an af lokalsamfundene for at bane vejen for bæredygtig vækst i udviklingslande. Vores mission er klar; vi skal reducere udledninger i det globale nord og øge modstandsdygtigheden mod de uundgåelige klimaforandringer i det globale syd, hvor der er størst behov for det.

I billedrækken her kan du se eksempler på nogle af de tiltag, som er med til at styrke landbruget i udviklingslande på bæredygtige måder.