Progress Report 2017 Humana People to PeopleUFF-Humana er ét af 30 medlemmer af paraply-organisationen the Federation of Humana People to People – kaldet ”Federationen”. 
Medlemmerne arbejder tilsammen i 45 lande fordelt på 5 kontinenter.
I august 2018 har Federationen med stor glæde og stolthed udgivet sin rapport over, hvordan arbejdet har udviklet sig i 2017.
Rapporten reflekterer over de stier, der er trådt, og de forandringer, der er opnået for 14 millioner mennesker inden for de udviklingstemaer, som er kernen i Federationens arbejde. Rapporten indeholder oversigter over programmer om sundhed, uddannelse, udvikling af lokalsamfund, landbrug, såvel som indsamling og salg af brugt tøj.
Nogle eksempler viser, hvor afgørende det er for skabelse af varig udvikling, at arbejdet er funderet i lokalsamfundet og bygger på menneskers egne kræfter.
Federationen er fast besluttet på at blive ved med tage kampen op mod de stadig mere komplekse udfordringer og trusler, som verden står overfor i dag: analfabetisme, ulighed, epidemier, virkninger af klimaforandringer, manglen på fødevaresikkerhed – og fortsætter med at arbejde i forhold til FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling, hvis formål bl.a. er at afskaffe ekstrem fattigdom og mindske global ulighed.

For mere information besøg
Facebook: https://www.facebook.com/HumanaHPP
Twitter: https://twitter.com/HumanaHPP