Kolding genbrug tekstilaffald frontFra den 1. juli 2023 er alle kommuner i Danmark begyndt at indsamle tekstilaffald. Det vil sige, at der nu skelnes mellem tøj til genbrug og tøj til genanvendelse. Men hvad betyder det egentlig?

Tøj til genbrug er tøj, der stadig er helt funktionsdygtigt i den tilstand, det er i. Det vil sige, at hvis du har en gammel skjorte hængende i skabet, som stadig er fin, men som du ikke bruger mere, skal den sorteres som tøj til genbrug og smides i en tøjcontainer – ligesom du altid har gjort.

Tøj til genanvendelse er tøj, der ikke længere kan bruges i den tilstand, det er i, men hvor materialet kan bruges til at fremstille noget andet. For eksempel kan en hullet eller plettet skjorte opkradses, og fibrene kan blandes med nye fibre til fremstilling af nyt tekstil. Det er den type tekstiler, Danmark er begyndt at indsamle som affald.

Tøj til genanvendelse skal afleveres i din nærmeste container til tekstilaffald – altså ikke i en normal tøjcontainer. Containere til tekstilaffald finder du på diverse genbrugsstationer, og tøjcontainere til genbrugstøj finder du både på genbrugsstationer og rundt omkring ved butikker, på offentlige pladser, ved boligforeninger, osv.

Husk, at både tøj til genbrug og tøj til genanvendelse skal være rent og tørt og afleveres i lukkede poser.