I Makoni-distriktet i det østlige Zimbabwe har UFF-Humana afsluttet et projekt om COVID-19 - gennemført i perioden 19.06.-19.12.2020.

Projektet er finansieret af en bevillig på 1 mio. kr. fra DERF (Danish Emergency Relief Fund) og gennemført af vores partner DAPP Zimbabwe, som allerede arbejdede i området bl.a. med projektet TC-TB (Total Control with Tuberculosis).

COVID-19-projektet har bestået af 3 dele: Oplysningskampagne, forbedring af hospitalet i Rusape og større fødevaresikkerhed til de mest udsatte.
Oplysningskampagnen har bl.a. omfattet et ”road show” med musik og dans, taler fra ladet på lastbiler, opsætning af plakater, uddeling af løbesedler, demonstration af brug af mundbind og korrekt vaskning af hænder. Road show’et kom især til steder med mange mennesker – og stor smitterisiko - som Rusapes tæt befolkede forstæder og til markeder og busstationer med info til kunder, passagerer og ikke mindst til sælgere og buschauffører. En anden oplysningsmetoder var radioudsendelser, som nåede ud til hundredetusindvis af mennesker.

Rusape Hopital
Er det største i distriktet, men mangler vigtigt udstyr. Projektet har sikret forsyning af ilt til intensivafdelingen samt sikret hospitalet en nødforsyning af vand ved at opstille en vandtank på 5.000 liter.
Selv om hospitalet dækker et stort geografisk område, havde det ingen ambulance – men har nu modtaget en flot én af slagsen fyldt med moderne udstyr. Til hospitalet er der også skaffet mundbind, engangsforklæder, termometre og meget andet, der er vigtigt i bekæmpelse af COVID-19.

Mad til de mest sårbare
Restriktionerne har gjort livet vanskeligere for alle – men for dem, der i forvejen havde det svært, som familier ramt af AIDS eller tuberkulose, blev nedlukningen særligt alvorlig. F.eks. blev det umuligt for mange at sælge deres landbrugsprodukter, fordi de ikke måtte rejse hen til deres sædvanlige marked, og andre mistede deres arbejde, fordi nogle af de store landbrug fyrede deres arbejdere. Projektet har hjulpet 500 familier blandt de mest sårbare – udvalgt i samarbejde med lokale myndigheder og sundhedsarbejdere. Disse familier har modtaget pakker med fødevarer og desuden grøntsagsfrø til dyrkning af afgrøder som bønner og tomater – til eget forbrug og/eller til salg.

Resultater: Community Volunteers gennemførte husstandsbesøg og delte COVID-19-oplysninger efter overskriften: ”Jeg får det ikke, og jeg vil ikke sprede det” og er nået ud til 10.252 husstande (6.452 landdistrikter, 2.200 byområder, 1.325 landbrug og 275 i minesamfund). Uddannede feltarbejdere og frivillige fik Sundhedsministeriets COVID-19 pjecer og informationsbøger, som de brugte til informationsudveksling under husbesøg.

De sørgede for, at de opretholdt social afstand og gennemførte informationssessioner i det fri, hvor der var tilstrækkelig plads og fri luftcirkulation. Projektet udskrev 7000 Personal Decision Cards (PDC), der skitserede WHO og sundhedsministeriets anbefalinger, samtidig med at god hygiejne blev tilskyndet. 7.000 husstande modtog PDC'erne som en påmindelse om nødvendige COVID-19 retningslinjer og forholdsregler.

Samlet kan vi se, at projektet er blevet gennemført med megen flid og med stor variation og opfindsomhed.

 Road Shows DAPP reprsentanter informerer om beskyttelse mod COVID 19