Majecha Ruzvidzo fra HOPE Zimbabwe arbejder også frem mod 90-90-90-målet.I dag d. 1. december er det World Aids Day, hvor hele verden sætter fokus på kampen mod HIV og AIDS.

UFF-Humana støtter arbejdet mod AIDS i Zimbabwe, som er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af epidemien. Her støtter vi projektet HOPE, der mobiliserer mennesker til at blive testet for HIV, uddanner hjemmeplejere til at tage sig af syge, uddeler kondomer og bekæmper diskrimination.

På verdensplan er der andre og større kræfter i spil. Siden 2014 har verdenssamfundets overordnede plan mod HIV og AIDS heddet 90-90-90. Det overordnede mål er, at der skal være kontrol over HIV-epidemien i 2030, som Verdensmålene arbejder frem mod. 90-90-90 er et skridt på vejen mod det, nemlig målet for år 2020.

90-90-90 betyder, at i 2020 skal

  • 90 procent af verdens HIV-positive være blevet testet og derfor vide, at de er smittede,
  • 90 procent af dem, der har lært, at de er HIV-positive, skal tage antiretroviral medicin mod HIV og
  • 90 procent af dem, der tager HIV-medicinen, skal have så lidt virus i blodet, at det ikke er sporbart, og at der således er minimal risiko for, at de kan smitte andre.

Det er et meget ambitiøst mål, der skal opfyldes ved 2020, men hvis det sker, så er vejen lagt til, at vi kan komme epidemien til livs til år 2030. Det vil ikke betyde, at HIV/AIDS er helt udryddet, men at sygdommen ikke længere er en trussel mod folkesundheden.

Du kan læse om HOPEs arbejde mod HIV i Zimbabwe, og hvordan kampen frem mod 90-90-90 også foregår lokalt med frivillige aktivister på gadeplan og i landsbyerne ude i bushen, lige her. Du kan også se en kort film om, hvordan projekter som HOPE er en af værktøjerne til at komme i mål med 90-90-90, her.

Der er lang vej, før 90-90-90 bliver opfyldt. Lige nu er vi kun lidt over halvvejs for at nå de tre forskellige 90-90-90-mål. Alligevel er UNAIDS, FN’s program for AIDS-bekæmpelse og arkitekten bag strategien, positivt stemt. Verdenssamfundet står samlet bag den overordnede plan, og der er før sket store fremskridt mod AIDS på meget kort tid. Eksempelvis blev antallet af AIDS-relaterede dødsfald næsten halveret på verdensplan på kun 10 år op til 2015, og antallet af mennesker, der tog antiretroviral medicin, blev næsten fordoblet på verdensplan mellem 2010 og 2015.

Der sker altså store fremskridt hele tiden. Det er der også behov for.

Der er anslået 36,7 millioner mennesker i verden, der lever med HIV. Omskrevet til antal mennesker er målet for 2020 følgende: Ud af de 36,7 millioner skal 33,2 millioner diagnosticeres, 29,5 millioner skal tage antiretroviral medicin og hos 26,9 millioner af dem, skal mængden af virus i blodet være så lille, at risikoen for at smitte andre er minimal.

Det er altså rigtig mange mennesker, der stadigvæk skal testes, diagnosticeres, tage medicin og leve sundt – eksempelvis tog ”kun” cirka 18,2 millioner mennesker verden over antiretroviral medicin i år, et tal der skal hæves til 29,5 millioner mennesker i 2020.

Der ligger et kæmpe arbejde foran verdenssamfundet i at brede de meget store succeser og fremskridt i AIDS-bekæmpelsen endnu længere ud. Men det sker skridt for skridt. Vi ved hvad der skal til for at stoppe epidemien, så det handler om at gennemføre målene i 90-90-90 strategien, så HIV og AIDS ikke længere er en trussel mod folkesundheden