UFF Denmark Results 2019 300x400

Firmaet Mepex Consult AS kontrollerer og dokumenterer "tøjets vej" i UFF-Humanas tøjindsamling, fra indsamlingssted til slutdestination. På denne baggrund udfærdiger de hvert år en Textile 

Transparency Report over alle mængder af genbrugeligt, genanvendeligt og affald til alle destinationer.
I 2019 har UFF-Humana indsamlet og solgt 2535 tons tøj.
Den seneste rapport fra Mepex Consult dækker 2019 og viser, at anvendelsen af tøj, sko og tekstiler indsamlet af UFF-Humana i 2019 var:

  • Genbrug 84,3%
  • Genanvendelse 9,8%
  • Affald 5,9 %


Rapporten fra Mepex Consult kan du finde her