UFF Denmark mepex 2021

Firmaet Mepex Consult AS kontrollerer og dokumenterer "tøjets vej" i UFF-Humanas tøjindsamling, fra indsamlingssted til slutdestination. På denne baggrund udfærdiger de hvert år en Textile Transparency Report over alle mængder af genbrugeligt og genanvendeligt tøj samt tekstilaffald for alle destinationer.

I 2021 har UFF-Humana indsamlet og solgt 2.113 tons tøj. Den seneste rapport fra Mepex Consult dækker 2021 og viser, at anvendelsen af tøj, sko og tekstiler indsamlet af UFF-Humana i 2021 var:

Genbrug 76%
Genanvendelse 15%
Affald 9 %

Rapporten fra Mepex Consult kan du finde her