Federationen Humana People to People er glad og stolt over at udsende Statusrapport 2018 for Humana People to People - en rapport, som tydeligt viser værdien af organisationens arbejde.
Rapporten giver indblik i det arbejde, der er udført af Humana People to People og vores 30 medlemsorganisationer i det forløbne år, herunder det fælles engagement for at gøre vores arbejde tydeligere, mere gennemsigtigt og med større gennemslagskraft.
Det er interessant at se, at rapporten viser, hvordan enkle, stærke og billige udviklingsmodeller kan stå distancen, når de bygger på styrken fra de mange mennesker, som selv går i spidsen for at forbedre deres forhold.
I 2018, med arbejde tværs over 5 kontinenter, gennemførte Humana People to People’s medlemsorganisationer tilsammen 1.134 projekter vedrørende bæredygtigt landbrug og miljø, udvikling af lokalsamfund, sundhed og uddannelse. Disse projekter nåede ud til mere end 9,5 millioner mennesker og er et betydningsfuldt bidrag til at formindske konsekvenserne af fattigdom og støtte forskellige samfund i arbejdet med at løse nogle af verdens vigtigste humanitære og udviklingsmæssige udfordringer.
Nogle af eksemplerne i statusrapporten viser tydeligt, hvordan Humana People to People’s tilgang til udvikling forandrer mennesker tilværelse. Humana People to People’s form for projekter, der er rodfæstet i det lokale samfund og gennemføres af de mennesker, der bor der, er en afgørende faktor i at skabe varig udvikling
FN’s målsætning for 2030 forsætter med at være vejledning for de aktiviteter, som Humana People to People og vores medlemmer giver sig i kast med. Humana People to People vil fortsat arbejde på at hjælpe landene til at opnå FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i håb om at formindske lidelser og skabe varig positiv forandring.

Download Humana People to People´s nye Progress Rapport fra dette link
http://www.humana.org/images/pdfs/Progress-Report-2018.pdf