Undersoegelse af tekstiler fra genbrugspladser

Siden sommeren 2019 har miljø- og genbrugsrådgiver Kaj Pihl ledet en undersøgelse af potentialet for indsamling af brugte tekstiler på genbrugspladser.

Formålet er at kunne anbefale en række bedste praksis. Anbefalinger der favoriserer et højere niveau af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
Sammen med europæiske kolleger har Kaj Pihl sorteret 6½ tons tøj, sko og tekstiler fra 26 forskellige genbrugspladser i 4 lande.

Kaj Pihl har brugt den metode, som Nynne Nørup udviklede i forbindelse med UFF-Humanas erhvervs-PhD projekt

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X18304306

https://orbit.dtu.dk/en/publications/an-environmental-assessment-of-the-collection-reuse-recycling-and

Manglende definition af tekstiler og brug af mange forskellige indsamlingskoncepter gør, at beskeden til borgerne om bedste praksis mht brugt tøj er uklar.

Konsekvensen er, at genbrugeligt tøj blandes med affald og indsamlingerne dermed presses. I UFF-Humana kan vi godt genbruge funktionelt tøj og mange typer af husholdningstekstiler. Men vi får flere tekstiler, som ikke kan genbruges på det eksisterende marked og hvortil der ikke findes passende genanvendelsesløsninger.
Der er brug for klare definitioner af kategorierne og for en mere udbredt fælles opfattelse af hvilke metoder, der dur.