Det indsamlede tj pakkes i affaldsskke for at beskytte tjet mod fugt og snavs

UFF-Humana har indsamlet brugt tøj, sko og tekstiler siden 1977. Formålet med indsamlingen har hele tiden været at støtte mennesker i fattige lande, dels med tøjet og dels med penge, som er overskud fra salg af tøjet. Men betingelserne for tøjindsamlingen har ændret sig en hel del fra dengang og til nu; UFF-Humana har i hele perioden tilpasset tøjindsamlingen til de til enhver tid gældende betingelser.

Vi har samlet ind med dør-til-dør metoden med poser og løbesedler, ved loppemarkeder, fra genbrugsbutikker, i særlige indsamlingskampagner og selvfølgelig med tøjcontainere ved butikker og på genbrugspladser. I begyndelsen var der sjældent tvivl om, at tøjindsamling drejede sig om tøj til genbrug, og det indsamlede tøj var derfor af høj kvalitet og indbragte en god salgspris. Efterhånden fik både kommercielle indsamlere og kommuner øjnene op for dette indtjeningspotentiale, og der blev mere konkurrence om det brugte tøj. Nogle kommuner og affaldsselskaber begyndte at tage betaling fra indsamlerne for retten til at indsamle brugt tøj fra kommunale områder og genbrugspladser. Hermed blev der indsamlet mere af det ikke så gode tøj og priserne begyndte derfor at falde. UFF-Humana besluttede i 2015 at fravige princippet om ikke at betale for det brugte tøj for at sikre sig adgang til tilstrækkeligt store mængder af tøj. Andelen af indsamlingen, som UFF-Humana betalte for, voksede fra 5% i 2015 til 44% i 2019, hvor udgiften til tøj udgjorde 1,8 millioner kroner.

Professionel tøjindsamling er ikke gratis. Det kræver tøjindsamlingscontainere, varebiler, lagerlokaler og gaffeltrucks. Diesel, sække og bortskaffelse af affald. Arbejdsløn til både indsamling, pakning og administration.


I samme periode, fra 2015 til 2019, deltog UFF-Humana i flere undersøgelser og forsøg med forskellige indsamlingsordninger for at finde frem til de metoder, som giver den bedste udnyttelse af tøjet, både økonomisk og miljømæssigt. UFF-Humana blev i 2017 som den eneste tøjindsamler i Danmark godkendt og registreret hos Energistyrelsen som indsamler af kategorien Tøj og sko i Affaldsregisteret og indberetter alle tøjmængder, -kvaliteter og -destinationer til AffaldsDataSystemet. UFF-Humana har bidraget yderligere til vidensdeling med erhvervs-PhD projektet ”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald”.

Tmning af indsamlingsbil p UFF Humanas lager