Den 8. februar 2021, kunne du hos Danwatch og Ekstra Bladet læse historier, som fortæller om UFF-Humana på en måde, der ikke yder os og de donorer, samarbejdspartnere og personale, der arbejder sammen med os for at tjene verdens fattige, retfærdighed.
UFF-Humana besvarede omfattende spørgsmål fra journalister fra begge medier og bad dem om at gengive vores arbejde nøjagtigt og korrekt. Herunder bringer vi uddrag af de oplysninger, vi har givet journalisterne, så læserne af denne hjemmeside kan se vores svar til dem. Vi gør opmærksom på at langt størsteparten af disse oplysninger allerede er tilgængelige på vores hjemmeside og i de rapporter, der findes der.

UFF-Humana er en forening med over 300 medlemmer. I løbet af de sidste 40 år har UFF-Humanas donationer haft betydning for millioner af verdens fattigste mennesker og fortsætter med at have det. Vi er fuldt engagerede i at virkeliggøre vores vision om at forbedre leveforholdene for nogle af verdens fattigste mennesker gennem vores arbejde.

Foreningens formål er at støtte mennesker i fattige lande med opfyldelse af grundlæggende behov som f.eks. føde, klæde, hus og hjem, samt opbygningen af skoler og moderne undervisning, forbedring af hygiejne og sundhedsforhold, bekæmpelses af HIV og AIDS, opbygning af tilstrækkelig fødevareproduktion, udvikling af landbrug, industri og byggeri samt at yde nødhjælp.
Det er også foreningens formål at beskytte og forbedre det naturlige miljø, som er en livsbetingelse for os alle. Foreningens arbejde med indsamling og genbrug af tøj understøtter dette formål.
Det er desuden foreningens formål at oplyse om menneskers kamp for at forbedre deres leveforhold, herunder oplysning om de udviklingsprojekter og det miljøarbejde, som foreningen støtter.

UFF-Humana er registreret som en velgørende forening af Skattestyrelsen i henhold til ligningslovens § 8A.
Gennem overførsel af varer, tjenesteydelser, penge og know-how, fra områder i verden med rigelighed til områder med knaphed, støtter foreningen bestræbelser på at opnå bæredygtig og langsigtet udvikling, baseret på hjælp til selvhjælp.
Foreningens aktiviteter skal virke som gode og synlige eksempler på effektiv løsning af udviklings- og miljømæssige opgaver.

UFF-Humana indsamler og sælger brugt tøj, og overskuddet går til at støtte udviklingsprojekter og hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer, fremme genbrug og den cirkulære økonomi. Tøjindsamlingen betaler sine egne driftsudgifter og er det økonomiske grundlag for UFF-Humanas øvrige arbejde for at nå vores mål. UFF-Humana sælger tøj til modtagere, der tilslutter sig vores Customer Compliance, og som i øvrigt er i overensstemmelse med UFF-Humanas formål.

UFF-Humana betaler sit personale løn for deres arbejde og har doneret sit overskud i over 40 år til at støtte udviklingsprojekterer globalt. Vi er et lille dedikeret team med færre end ti personer. Vores medarbejdere arbejder for at opfylde UFF-Humanas formål og skaffer midler til:

  • Udviklingsbistand - såsom støtte til sundheds-, landbrugs- og uddannelsesprojekter i Zimbabwe og Guinea-Bissau.
  • Informationsarbejde - såsom kampagner, begivenheder, sociale medier, trykte publikationer, film og på anden måde.
  • Miljøarbejde - i form af indsamling og genbrug af brugt tøj.

 

I løbet af de sidste 10 år har UFF-Humana doneret over 8,4 millioner kroner fra tøjindsamling og fundraising til støtte for sociale formål og udviklingsprojekter. Donationer fra tøjindsamlingen varierer fra år til år, og hvor 2019 var et udfordrende år for tøjsalg, som resulterede i intet overskud, fortsatte vi på trods heraf med at støtte udviklingsprojekter og gav en lille donation til hjemløse i Danmark. Andre donationer i 2019 inkluderer:

  • 77.669 kroner til bekæmpelse af HIV / AIDS og tuberkulose i Zimbabwe.
  • Indsamling til og afsendelse af i alt 3 skibscontainere med udstyr til Zimbabwe og Guinea-Bissau til en samlet værdi af ca. 1 million kroner.
  • Bevilling af et tilskud på 660.000 kroner fra CISUs Danish Emergency Relief Fund (DERF) til at hjælpe ofre for cyklonen Idai i Chimanimani-distriktet i Zimbabwe.

I løbet af de sidste 40 år har UFF-Humana ydet støtte til udviklingsprojekter, først og fremmest i Zimbabwe og Guinea-Bissau. Vi er stolte af denne støtte og de mennesker, som vi har hjulpet med vores donationer.
For eksempel har vi i Zimbabwe i mere end 20 år (fra 2000 og fremad) ydet finansiering til projekter, som hjælper med at mobilisere folk til sammen at tage kontrol over HIV epidemien. Denne programmodel startede i Zimbabwe og er nu implementeret i 12 lande og har nået mere end 20 millioner mennesker globalt.

I 2015-2019 donerede vi 3,1 millioner kroner til Zimbabwe. De gik til kampen mod HIV og AIDS og nåede årligt i gennemsnit 300.000 mennesker, der blev ramt af HIV. Vi er stolte over vores bidrag til denne indsats. Donationen dækkede også UFF-Humanas støtte til landbrugsprojekter under navnet Farmers’ Clubs, der organiserer og træner småbønder, så de får mere ud af deres jord og samtidig passer godt på naturen, som de er så afhængige af. Disse projekter nåede ca. 11.000 mennesker om året.

UFF-Humana har også skaffet donationer fra andre kilder. Hjælpeprojektet for Chimanimani-distriktet i Zimbabwe fik bevilget 660.000 kroner fra CISUs Nødhjælpspulje. Yderligere 3 projekter i Zimbabwe fik bevillinger på i alt 2 millioner kroner i perioden 2019-2020.

I Guinea-Bissau donerede UFF-Humana 587.000 kroner i 2015-2019. Donationerne støttede lignende landbrugsprojekter, som omfattede 28.000 mennesker. I 2017 og 2018 støttede UFF-Humana også uddannelse af lærere specifikt til at arbejde i landdistrikter under ofte vanskelige forhold. Projektet når ud
til omkring 11.000 mennesker om året på seminariet og i lokalsamfundet.

I samarbejde med "Genbrug til Syd" bruger UFF-Humana sin omfattende viden om forholdene i Zimbabwe og Guinea-Bissau og har sammen med en gruppe frivillige i Danmark indsamlet, klargjort og leveret 13 skibscontainere med brugt udstyr i god stand, for eksempel skolemøbler, hospitalsudstyr osv. Skibscontainerne i dette program har haft en værdi på 3,9 millioner kroner.

Vi vil hermed sige tak til alle jer, der har været med til at få alt dette til at ske, primært igennem jeres donationer af godt, brugt tøj, der med stor omhu er blevet afleveret i vores indsamlingscontainere.

Vi siger også tak til alle samarbejdspartnere, det være sig private, kommunale, statslige, grupper af frivillige og enkeltpersoner.