Projektet TC-TB Makoni - i det østlige Zimbabwe nær grænsen til Mozambique - begyndte i juni 2017 og er kommet godt fra start. Projektets mål er at gøre tilværelsen lettere for dem, der er smittet med HIV og tuberkulose (TB), både ved at arbejde med spørgsmål som stigma og diskriminering, og ved at forbedre arbejdet med diagnose og behandling. TB og HIV hænger ofte sammen, dels fordi HIV-smittede er meget sårbare overfor TB, dels fordi udbredelsen af HIV har fået TB til at sprede sig yderligere, også hos dem, der ikke er HIV-positive. Det giver derfor god mening med et projekt, der omfatter bekæmpelse af begge dele.

I løbet af de første 6 måneder af projektet har de opsøgende medarbejdere holdt møder med forskellige lokale ledere med omfattende oplysning om programmet for at få ledernes opbakning til det. Gennem dette forarbejde har det været muligt at nå ud til 38.253 mennesker ved dør-til-dør-metoden og give dem alle grundlæggende oplysning om TB og HIV samt muligheden for at blive testet.
De opsøgende medarbejdere er blevet grundigt trænet i at tage spytprøver til test, og i alt 925 prøver er blevet taget og indleveret på Rusape hospital. Af de testede personer var 10 smittede, og de har fået tilbud om støtte gennem TRIO-systemet dvs. at et familiemedlem og en TC-TB aktivist støtter den smittede med at tage medicinen og med både de følelsesmæssige og fysiske problemer.
TC-TB-programmet har også fokus på at mobilisere unge mennesker til at være med i aktionsgrupper for unge. I aktionsgrupperne er der bl.a. sportsaktiviteter som fodbold, håndbold, net ball og volley ball, og spil som skak og dam – foruden muligheden for at høre om vigtige spørgsmål vedr. TB, HIV/AIDS, børneægteskaber, sikker sex, seksuelt overførte sygdomme, stofmisbrug m.m. Sidste år blev der dannet 22 ungdomsaktivistgrupper med i alt 281 medlemmer.
TC-TB er et nyt projekt på vej frem, og i det er der store muligheder for at gøre rigtig godt arbejde i lokalsamfundet, som det allerede kan ses af resultaterne. Stor tak til projektleder Majecha S. Ruzvidzo, alle opsøgende medarbejdere og de mange frivillige aktivister for deres store arbejde for at reducere udbredelsen af TB og HIV i Makoni-distriktet.

Cashew fabrikken i Bissora

Cashew fabrikken i Bissora

Fagskolen i Bissora

Fagskolen i Bissora

Farmers Club

Farmers Club

Lærerseminariet

Lærerseminariet