Siden september har vi tørret og testet vådt tøj som en del af Partnerskabet FUGT. FUGT har til formål at undersøge kvaliteten af genanvendelige tekstiler, der indsamles via sorteringspunkterne i København, og at finde miljømæssigt fornuftige alternativer til forbrænding af fugtige, våde tekstiler, for eksempel ved brug af affugtningsteknologi.

Erfaring fra andre kommuners indsamlingsforsøg viser, at fugtige og våde tekstiler udgør en ret stor andel af den totale mængde, der indsamles, og en løsning på dette problem vil kunne være til gavn for mange i værdikæden.

Forsortering på UFF-Humanas lager i Køge.

Forsortering på UFF-Humanas lager i Køge.

Tørring af tøj foregår i en stor container.

Tørring af tøj foregår i en stor container.

Projektets partnerne er DTU Sustain, Polarkøl, Condair, UFF-Humana, Revaluate, ARC og Københavns Kommune, der hver især bidrager med viden fra de relevante led i værdikæden, herunder om indsamling og sortering, løsninger til fugtstyring, miljøvurderinger og specialistviden inden for tekstiler.

UFF-Humanas rolle i partnerskabet er at forsortere tekstilaffaldet, tørre de fugtige og rene tekstiler og derefter sortere igen for at afgøre, om tørringen har gjort nogle af tekstilerne egnede til genanvendelse eller genbrug.