isobro 1200

UFF-Humana er fra januar 2023 blevet optaget som medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO, som arbejder for at styrke organisationens medlemsorganisationer. Dette gøres gennem at fremme medlemmernes fælles interesser, under hensyntagen til det enkelte medlems selvstændighed og handlefrihed. ISOBRO virker for at sikre en sund, etisk og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren i Danmark.
UFF-Humanas medlemskab af ISOBRO betyder, at organisationen lever op til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer om bl.a. åbenhed og gennemsigtighed. Med medlemskabet indgår UFF-Humana i en bredere netværkskreds og har adgang til forskellige værktøjer, publikationer, rådgivning, kurser og arrangementer for at styrke vores kompetencer inden for f.eks. fundraising.
For mere information om medlemskab af ISOBRO og dets fordele, besøg venligst hjemmesiden: https://isobro.dk/