uff container

UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler med ca. 650 indsamlingscontainere, som er opstillet i Jylland, på Sjælland og på Lolland-Falster. I 2020 indsamlede vi  2.184 tons tøj.

Nogle steder betaler UFF-Humana for retten til at indsamle tøj. Det gælder især på visse genbrugspladser, som drives af kommuner og fælleskommunale affalds-virksomheder. I 2020 betalte UFF-Humana en aftalt kilo-pris for knapt halvdelen af det tøj, vi indsamlede.

UFF-Humanas indsamlingspersonale er erfarne professionelle chauffører og lagerfolk, som får løn for deres arbejde. På denne måde sikrer vi kontinuitet og kvalitet i indsamlingsarbejdet. Vi samler ind alle ugens dage, også i weekender og ferier, som ofte er travle tidspunkter på genbrugspladserne. Vi kan også komme til undsætning, hvis en container er overfyldt eller noget er lagt i en container ved en fejltagelse.

 

Hvad sker der med tøjet

Det indsamlede tøj køres til UFF-Humanas lager, hvor umiddelbart affald såsom vådt tøj eller genstande, som ikke har noget med tøj, sko og tekstiler at gøre, bliver frasorteret inden tøjet pakkes i bigbags til eksport.

Tøjet sælger vi i store læs (skibscontainere eller lastbiltrailere) til professionelle tøjsorteringscentraler fortrinsvis i Baltikum og Østeuropa, hvor kunderne tilslutter sig vores Customer Compliance. Indtægterne fra salget betaler for driften af tøjindsamlingen og for UFF-Humanas andre aktiviteter. Overskuddet bliver doneret til udviklingsprojekter ifølge foreningens formål.

På tøjsorteringscentralerne bliver tøjet sorteret i op til flere hundrede kategorier efter type, kvalitet og sæson. Det bedste af det genbrugelige tøj sælges i genbrugsbutikker i Europa, resten sendes til genbrugsbutikker / genbrugsmarkeder blandt andet i Afrika, hvor det udover at blive til gavn for mennesker, der savner adgang til godt billigt tøj, også bidrager til den lokale økonomi. De genanvendelige tekstiler sælges til lokale opkøbere til fremstilling af klude eller opkrads som råmateriale for andre produkter. UFF-Humana opnår en meget høj grad af genbrug (> 80%) fordi de sorteringscentraler, som vi sælger tøjet til, har professionelle sorterere, som sikrer en optimal udnyttelse af hvert eneste stykke tøj.

 

Miljøgevinster ved indsamling og genbrug af tøj

Da fremstilling, brug og bortskaffelse af tekstiler udsætter naturen for meget stor skadelig påvirkning, medfører UFF-Humanas arbejde med at genbruge tøj så lang tid som muligt en betydelig miljøgevinst. Konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrollerer, hvordan tøjet, som UFF-Humana indsamler, fordeler sig på henholdsvis genbrug, genanvendelse og affald og hvortil det sendes. På denne baggrund laver Mepex hvert år en Textile Transparency Report for tøjet fra UFF-Humana. Rapporten danner, sammen med UFF-Humanas egen statistik over indsamlede mængder plads for plads og dag for dag, grundlag for regelmæssig rapportering til kommuner, affaldsselskaber og andre samarbejdspartnere.

hvad skaer med toejet

Diagrammet er fra Textile Transparency Report 2019 og viser bl.a. hvor stor en del af det tøj, som UFF-Humana indsamlede det år, der er gået til genbrug (Re-wear) i hhv. Afrika (26,3%), Asien (30,4%), Europa (27,4%) og Norden (0,2%).

UFF-Humana er som den eneste tøjindsamler i Danmark godkendt og registreret hos Energistyrelsen som indsamler af kategorien Tøj og sko i Affaldsregisteret og indberetter alle tøjmængder, -kvaliteter og -destinationer til AffaldsDataSystemet.
UFF-Humana arbejder i forhold til Affaldshierarkiet, hvor genbrug er højeste prioritet, derefter genanvendelse og til sidst forbrænding med energiudnyttelse. Vi følger nøje udviklingen frem mod 2025, hvor EU medlemsstaterne skal indføre separat indsamling af tekstiler, og deltager i undersøgelser og erfaringsudveksling i denne forbindelse. UFF-Humana bidrager til vidensdeling og research, f.eks. med erhvervs-PhD projektet ”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald” (2019) og ”Undersøgelse af potentialet for indsamling af tekstiler fra genbrugspladser” (2020).