RCS Bispeengen30 genbrugspladser i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland blev undersøgt for at finde ud af, hvordan pladsernes struktur og oplysningerne om håndtering af materialerne påvirker kvaliteten af de tekstiler, som folk bortskaffer på genbrugspladserne.
Formålet med undersøgelsen er at anbefale bedste praksis for indsamling af tekstiler til de affaldsvirksomheder / kommuner, der driver genbrugspladser.

Mål blev defineret for henholdsvis struktur, information og håndtering som vurderingsgrundlag. I sidste ende bruges det samlede kvalitetsniveau for tekstiler, der er indsamlet fra genbrugspladserne, som vurderingsgrundlag.
På nogle genbrugspladser blev medarbejdere og nogle af genbrugsplads-brugerne interviewet for at tilføje detaljer og ræsonnement til undersøgelsen. Interviewene blev udført hvor det var muligt.

Følgende hovedkonklusioner drages fra spørgeskemaer, interviews og kvalitetstest:

  • De fleste genbrugspladser i undersøgelsen drives af interkommunale virksomheder. Normalt leverer tøjindsamlerne deres egne indsamlingscontainere. Generelt er genbrugsplads-strukturen praktisk og fremmer effektiv brug til tilfredshed for både brugere / borgere og tjenesteudbydere.
  • Det modsatte er tilfældet med hensyn til information; det varierer meget fra den ene affaldsvirksomhed til den anden, hvor grundigt de informerer offentligheden om, hvordan man forbereder materialerne til bortskaffelse på genbrugspladsen, og hvad der sker med materialerne bagefter. Generelt scorede information dårligt i vurderingen.
  • Der er meget stor variation i kvaliteten af de indsamlede tekstiler, der strækker sig fra at indeholde 1,3% affald (tekstilaffald såvel som ikke-tekstilaffald) på én genbrugsplads til 46,5% på en anden.
  • Det blev fundet, at der er en sammenhæng mellem informationsniveauet fra affaldsvirksomhederne og kvaliteten af de tekstiler, som borgerne leverer til genbrugspladserne. Borgerne er meget gode til at følge de oplysninger / instruktioner, de får. Når affaldsvirksomhederne efterspørger affald, får de affald. Når de efterspørger genbrug, får de noget bedre. Bedre information resulterer i en bedre kvalitet.
  • Rapporten for undersøgelsen er lavet af Kaj Pihl, Environment & Recycling Advisor i Humana People to People.
  • Rapporten er på engelsk og kan downloades nedenunder.